Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Những vi phạm quy định về tiền lương NSDLĐ cần lưu ý

click Dưới đây là những hành vi vi phạm các quy định về tiền lương mà người sử dụng lao động hay mắc phải và cần lưu ý những vi phạm sau:

source • Xem thêm: Chế độ lương đối với người lao động nữ đi làm trước thời hạn nghỉ chế độ thai sản

nhung-vi-pham-quy-dinh-ve-tien-luong-nsdld-can-luu-y click to see more

this web page  

http://haraldslegekontor.no/map251 – Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động theo quy định pháp luật;

article source – Không đăng ký thang lương, bản lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh; không công bố công khai thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng trong doanh nghiệp;

– Khấu trừ tiền lương của người lao động không có lý do hợp lý, không thông báo cho người lao động, mức khấu trừ vượt quá 30% tiền lương hằng tháng; http://assih.com/map170

– Không trả lương đầy đủ và đúng hạn;

– Không trả đủ tiền lương cho gười lao động trong trường hợp phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động; hoặc vì sự cố khách quan không phải do lỗi của người lao động

– Trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng;

– Không trả tiền lương và phụ cấp cho người lao động;

– Trả lương không đúng với năng lực, với trình độ chuyên môn;

– Trả lương thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó;

– Không trả lương hoặc trả lương không đúng, không đầy đủ cho người lao động làm việc thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

– Cắt lương thay cho kỷ luật lao động.

• Tham khảo: Những hành vi vi phạm pháp luật lao động người sử dụng lao động thường gặp

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons