Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Những việc kế toán cần chuẩn bị cho năm 2018

http://playwildwood.com/map  

Các từ viết tăt: http://wollbeer.com/map

  • Bảo hiểm xã hội: BHXH
  • Bảo hiểm tai nạn lao động:  BHTNLĐ
  • Bảo hiểm y tế: BHYT
  • Hợp đồng lao động: HĐLĐ
  • Người lao động: NLĐ
  • Bệnh nghề nghiệp: BNN
nhung-viec-ke-toan-can-chuan-bi-cho-nam-2018

click here                          Những việc kế toán cần chuẩn bị cho năm 2018

1. BHTNLĐ – tính đóng cho cả HĐLĐ dưới 3 tháng

− Phí BHTNLĐ là khoản phí dành riêng cho doanh nghiệp, NLĐ được miễn đóng.
Mức đóng là 1% quỹ tiền lương đóng BHXH, từ 1/6/2017 được giảm còn 0,5%

read more − Đối tượng đóng là NLĐ có HĐLĐ từ 3 tháng trở lên. Tuy nhiên, từ 2018, đối tượng này mở rộng cho cả những HĐLĐ từ… 1 tháng trở lên.

− Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 http://a62-agen-ouest.fr/map

2. BHXH – tính đóng cho cả khoản bổ sung khác

− Sau khi “Phụ cấp lương” đã phải tính đóng BHXH từ năm 2016, các “Khoản bổ sung khác” tiếp tục đưa vào tính đóng BHXH từ năm 2018 theo đúng lộ trình đã vạch ra từ trước tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP please click for source

Theo Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì tiền lương của một HĐLĐ sẽ bao gồm: click here

− Mức lương

− Phụ cấp lương

− Các khoản bổ sung khác

Theo giải thích tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-Bộ lao động thương binh xã hội thì các khoản bổ sung khác được hiểu là:

− Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

− Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của NLĐ.

Tuy nhiên, căn cứ tại Khoản 2 Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 thì các khoản sau đây nếu được ghi ở mục Riêng của HĐLĐ thì không bắt buộc phải đóng BHXH:

− Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến;

− Tiền ăn giữa ca;

− Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;

− Hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân bị chết, NLĐ có người thân kết hôn, sinh nhật của NLĐ,

− Trợ cấp cho NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

− Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác

3. Lao động nước ngoài – phải đóng BHXH và BHTNLĐ-BNN

Căn cứ Công văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16/08/2017 thì:

− Kể từ 1/1/2018, người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam cũng sẽ phải đóng BHXH và BH TNLĐ-BNN tương tự như lao động Việt Nam.

− Đối tượng phải đóng bảo hiểm bao gồm cả những người làm việc tại Việt Nam theo giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề/ giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

− Riêng người nước ngoài ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên còn phải đóng thêm BHYT.

4. Xe ô tô loại 8 đến 9 chỗ ngồi sẽ phải dán nhãn năng lượng

− Tại Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg thì các loại xe ô tô từ 7 chỗ trở xuống là đã phải dán nhãn năng lượng từ tháng 11/2011 nhưng đến Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 9/3/2017thì mở rộng việc dán nhãn năng lượng cho các loại xe dưới 10 chỗ ngồi, lộ trình áp dụng từ 2018.

5. Xuất nhập khẩu – Thay mới danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu

− Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành tại Thông tư số 103/2015/TT-BTC (áp dụng từ năm 2015) sẽ hết hiệu lực từ 1/1/2018, thay vào đó, bắt đầu áp dụng danh mục mới ban hành tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC

− Về nguyên tắc, danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu mới cũng bao gồm 02 phụ lục:

+ Phụ lục I – Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam.

+ Phụ lục II – Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam dựa trên hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới.

Nguồn: Luật Việt Nam

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons