Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Phần mềm sổ sách bằng excel TT200

Công ty dịch vụ kế toán Newvision xin chia sẻ tới các bạn phần mềm sổ sách bằng Excel TT200.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

+ Mọi nghiệp vụ phản ánh lên NKC từ nhật ký chung ra các sổ tự động:

+Phân hệ sổ sách:

– Các phiếu thu , chi , hoạch toán kế toán
– Sổ cái các tài khoản
– Cân đối phát sinh
– Cân đối kế toán
– Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
– Lưu chuyển tiền tệ
– Tự động kế chuyển các chi phí – doanh thu trong tháng từ tài khoản loại 6-9 chú ý khi xóa dữ liệu thì để lại các mục này nằm cuối trang NKC
– Tự động kết chuyển lãi lỗ và hoạch toán bút toán lãi lỗ

+Phân hệ Nhập xuất tồn:

– Đặt mã ở Bảng tổng hợp nhập xuất tồn
– Nhập phát sinh ở sheet nhập xuất

+Theo dõi chi chi tiết giá thành:

– Giá thành đăng ký bên danh mục khách hàng
– Khi kết chuyển : Nợ 154/ co 621,622,627 thì đánh mã đối tượng vào cột ghi chú để tính giá thành.

Linkdowload :

+Bộ hoàn chỉnh: NKC và CTGS đã sửa lại các lỗi thông thường
-Nhật ký chung QĐ 48:

 http://www.mediafire.com/download/xoq75cz6o7nmaur/NKC_EXCEL_QD48_2015.rar
-Chứng từ ghi sổ QĐ 48:
http://www.mediafire.com/download/t63rnyutsa6ggxx/CTGS_EXCEL_QD48_2015.rar
-Nhật ký chung TT200:

http://www.mediafire.com/download/a1pavg5b1ytdsav/NCK__EXCEL_TT_200_2015.rar
-Chứng từ ghi sổ TT200:

http://www.mediafire.com/download/q2o9xobll71g57x/CTGS_EXCEL_TT_200_2015.rar
Chú ý: Khi xóa dữ liệu củ hoặc quá trình làm bị sai chỉ dùng lệnh xóa bàn phím DELETE để không ảnh hưởng công thức xây dựng ở các sheet còn lại.

Mọi thắc mắc các bạn vui lòng comment dưới bài viết mình sẽ hỗ trợ giải đáp nhé.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons