Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Phân tích mẫu hóa đơn

 

Bạn chỉ học trên sách vở chưa làm hóa đơn thực tế bao giờ, chưa biết viết thế nào cho đúng ?. Rất nhiều thông tin trong hóa cần điền thông tin, chưa biết phải điền nó như thế nào. Trung tâm đào tạo kế toán Newvision sẽ giúp bạn rõ hơn về từng mục trong hóa đơn.

phân tích hóa đơn

Chỉ tiêu “ngày tháng năm

  • Hoạt động bán hàng : chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa.
  • Cung cấp các dịch vụ : hoàn thành cung cấp dịch vụ
  • Hoạt động xây dựng : nghiệm thu và bàn giao hàng mục công trình

Họ tên người mua hàng : điền đầy đủ thông tin người mua hàng, trường hợp người mua hàng không lấy hóa đơn ghi “ người mua hàng không lấy hóa đơn” người mua không cung cấp các thông tin như địa chỉ, mã số thuế

Tên đơn vị : ghi tên đầy đủ hoặc viết tắt theo giấy chứng nhận đăng kí doanh doanh, được đăng kí thuế người mua

Mã số thuế : là mã số thuế của đơn vị mua hàng

Địa chỉ : điền đầy đủ các thông tin như trên giấy chứng nhận kinh doanh, đăng kí thuế.

Hình thức thanh toán : nếu chuyển qua ngân hàng ghi “CK” . nếu tiền mặt ghi “TM” . Nếu không rõ hình thức thanh toán ghi “TM/CK” . Với hóa đơn tổng giá trị lớn hơn 20 triệu, bắt buộc phải chuyển khoản thì mới được chiết khấu trừ thuế GTGT, hạch toán vào chi phí được trừ thuế TNDN.

Số tài khoản : có thể ghi số tài khoản của tổ chức mua hàng.

STT : ghi tăng dần theo các hàng hóa dịch vụ

Tên hàng hóa dịch vụ : điền đầy đủ chi tiết, xác định chính xác tên hàng hóa bán ra như lúc mua vào

Đơn vị tính : ghi rõ đơn vị hàng hóa bán, giống mua vào. Trường hợp thay đổi đơn vị tính phải có bảng qui đổi xác nhân của bên cung cấp.

Số lương

Đơn vị

Thành tiền

Cộng tiền hàng

Thuế suất thuế GTGT

Tiền thuế GTGT

Tổng cộng tiền thanh toán

Số tiền bằng chữ

Người mua hàng

Người bán hàng

Thủ trưởng đơn vị

Tải  Mẫu đơn GTGT 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons