Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Phạt cảnh cáo đối với nộp chậm hồ sơ quyết toán thuế năm và BCTC

Trung tâm đào tạo kế toán Newvision xin lưu ý tới các doanh nghiệp nào vừa qua nộp chập hồ sơ bao gồm:

– Hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2016.

– Tờ khai QT TNCN năm 2016.

– Báo cáo tài chính năm 2016.

Ảnh minh họa( #inetrnet)

                                                           Ảnh minh họa( #inetrnet)

Theo đó:

− Căn cứ tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 thì nếu nộp chậm từ 1 đến 5 ngày sẽ vận dụng với hình thức Phạt cảnh cáo:

“Điều 7. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.”

− Căn cứ vào Khoản 2 Điều 9 của Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 quy định tình tiết giảm nhẹ như sau:

“Điều 9. Tình tiết giảm nhẹ

Những tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ:

2. Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính”.

=> Như vậy, doanh nghiệp nếu tự nguyện khai báo kịp thời (nộp báo cáo đầy đủ) thì sẽ là những tình tiết giảm nhẹ.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons