Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Phòng ngừa, hạn chế sai sót khi quyết toán thuế 2016

Để phòng ngừa những hạn chế, sai sót khi quyết toán thuế TNDN 2016 thì đầu tiên doanh nghiệp phải xác định các loại thuế cần phải quyết toán gồm: Thuế TNDN, Thuế TNCN và các loại thuế khác. Tiếp đến là các công việc mà doanh nghiệp cần làm để quyết toán thuế:

I. Quyết toán thuế TNDN

1. Để chuẩn bị cho quyết toán thuế TNDN thì doanh nghiệp cần nắm bắt được các điều sau:

– Những văn bản, chính sách pháp luật, chính sách thuế, TCDN có gì mới, thay đổi.

– Những quy định tác động đến hoạt động kinh doanh của DN.

– Khả năng bị áp dụng chế tài do vi phạm, sai sót.

– Các tình huống thực tiễn tương tự như hoạt động của DN.

2. Những việc mà kế toán của doanh nghiệp cần làm khi quyết toán thuế TNDN năm 2016

– Rà soát lại các Hợp đồng kinh tế với nhà cung cấp và đối tác tiêu thụ để xác định được các việc đã hoàn thành xong, việc nào còn dở dang và hướng làm tiếp cho năm 2017 .

– Đối chiếu với các số liệu công nợ và chốt đầu ra, đầu vào. Chứng từ, hoá đơn đi theo các cam kết trong Hợp đồng, Phụ lục, Thanh lý hợp đồng

– Triển khai tiến hàng lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế, một số các chỉ tiêu trọng yếu : Doanh thu, quỹ lương, khấu hao, chi phí, xử lý thuế qua rà soát dự phòng, thu nhập.

3. Nộp hồ sơ quyết toán thuế

– Thuế TNDN gồm:

+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo Điều 16 TT 151/2014 (sửa đổi Điều 12 TT156/2013).

+ Một số Tờ khai mẫu mới – Các Phụ lục cơ bản vẫn kế thừa tuỳ theo thực tế của từng DN.

 

⇒ Chú ý khi quyết toán thuếTNDN:

– Rà soát, tìm ra sai sót về thuế xuất nhập khẩu để điều chỉnh giá vốn hoặc  xử lý thuế GTGT đầu vào được khấu trừ một cách hợp lý.

– Những thay đổi ảnh hưởng đến việc điều chỉnh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ => Xác định rõ Tính vào chi phí được trừ hay tính vào thu nhập sau thuế.

– Thay đổi về thuế TNDN:

+ 37 khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế trong năm 2016 => tiếp tục áp dụng TT 96/2015

+ Khai tờ khai quyết toán thuế theo mẫu mới nhất

+ Hóa đơn GTGT với các trường hợp đặc biệt

+ Các khỏan doanh thu mà đã tính thuế năm trước

+ Lợi nhuận kế toán (TT200) # Thu nhập tính thuế

4. Các pháp luật thuế và văn bản luật thuế mới:

– Thuế xuất nhập khẩu (XNK)

– Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

– Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

– Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

– Quản lý thuế

– Thảo luận thêm về thuế TNDN và TNCN

– Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (XNK) số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Hiệu lực 01 – 9 – 2016 thay thế Luật số 45/2015/QH11

– Luật số 106/2016/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế. Hiệu lực từ 01/7/2016

II. Quyết toán thuế TNCN 2016

1. Nộp hồ sơ quyết toán thuế.

– DN khai quyết toán thuế TNCN: Sử dụng các mẫu khai có liên quan đến thu nhập của cá nhân do DN chi trả cho cá nhân ( Mẫu biểu kê khai theo Thông tư số 92/2015 /TT-BTC về thuế TNCN )

2. Điểm mới trong Thông tư số 92/2015 /TT-BTC:

① Không thu thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống (gồm cả cá nhân có tài sản cho thuê, cá nhân là đại lý xổ số – đại lý bảo hiểm – đại lý bán hàng đa cấp.

② Bỏ việc thu thuế TNCN đối với trúng  casino (sửa khoản 6 điều 3) thay vì tăng thuế TTĐB casino.

③ Bổ sung 2 trường hợp được miễn thuế tại điều 4 của thông tư:

+ 15. Tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu vận tải quốc tế.

+ 16. TN của cá nhân là chủ tàu, có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động đánh bắt thủy sản xa bờ.

④ Cá nhân kinh doanh: Nộp thuế theo tỷ lệ % trên Doanh thu (thay cho cách tính Doanh thu trừ đi chi phí); Khoán cả thuế GTGT TNCN trên doanh thu với quy trình công khai). Tỷ lệ thuế TNCN/DT:

a) Phân phối, cung cấp hàng hoá: 0,5%;

b) Dịch vụ, XD không bao thầu nguyên vật liệu: 2% .

– Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%;

c) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%;

d) Hoạt động kinh doanh khác: 1%.”

⑤ Thuế đối với cá nhân kinh doanh chứng khoán: Nộp thuế theo 0,1% trên Doanh thu (thay 2 cách tính trên thực lãi trên Doanh thu ): Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần được áp dụng mức thuế 0,1% trên doanh thu. Chuyển nhượng phần vốn trong công ty TNHH áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập

⑥ Thuế đối với chuyển nhượng BĐS của cá nhân: Nộp thuế theo tỷ lệ 2% trên giá chuyển nhượng

3. Những việc doanh nghiệp phải làm khi quyết toán thuế TNCN

– Tổng hợp toàn bộ số thuế TNCN mà DN phải quyết toán với cơ quan thuế:

+ Số thuế phát sinh phải nộp 2016: Tổng hợp số thuế TNCN theo từng loại thu nhập mà DN phải khấu trừ (nộp thay) của toàn đơn vị cả năm cá nhân theo danh sách bảng lương.

+ Số thuế thừa, thiếu của kỳ trước chuyển sang.

+ Số thuế đã nộp trong năm 2016.

+ Số thừa, thiếu về thuế TNCN của toàn đơn vị.

III. Chứng từ, hóa đơn 2016

1. Quy định của Luật Kế toán.

– Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.

– Tài liệu kế toán là chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo kiểm toán,báo cáo kiểm tra kế toán và tài liệu khác có liên quan đến kế toán.

– Chứng từ không nhất thiết phải là hoá đơn

– Quy định về hóa đơn đươc Quy định tại Nghị định số51/2010/ND-CP

2. Một số thay đổi mức xử phạt hành chính về hóa đơn.

Nghị định 109 và TT 10/2014

Nghị định 49/2016

– Phạt 10 triệu đến 20 triệu đồng khi người bán làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hợc hóa đơn đã lập liên giao cho khách hàng nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn

– Phạt từ 2 triệu đến 4 triệu đồng nếu người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn

» Phạt 4 triệu đến 8 triệu đồng đối với cả người bán và người mua

» Nếu 2 bên đã lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã KK, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có 1 tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu; nếu có từ 2 tình tiết giảm nhẹ, xử phạt cảnh cáo

3. Những lỗi sai phạm chủ yếu về hóa đơn

– Sai sót về thông tin như: tên, địa chỉ, viết tắt,…

– Sai sót về thông tin trọng yếu như: mã số thuế, nội dung về trị giá tiền, hàng, dịch vụ, tiền thuế,…

– Sai phạm về sử dụng hoá đơn đầu vào bao gồm:

+ Mua phải hàng của DN rủi ro

+ Bị lừa hoặc thiếu hiểu biết

+ Người mua chủ định mua hàng của người quá tin

+ Chủ động tìm hoá đơn đầu vào để hợp thức chi phí

+ Đối tác vi phạm bị thông báo hoá đơn hết hiệu lực

4. Những hệ lụy của sai phạm hóa đơn:

– Tuỳ thuộc thời gian cơ quan thuế đã công bố quyết định kiểm tra hay mới chỉ thông báo để DN điều chỉnh

– Bị xử lý tính lại thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp thuế.

– Việc áp dụng các mức phạt tuỳ thuộc vào từng hành vi sai phạm.

– Thường sẽ bị cơ quan kiểm tra áp dụng mức phạt cao trong các quy định có liên quan.

-……

5. Các giải pháp để khắc phục sai phạm về hóa đơn

– Cần nắm rõ, hiểu biết và tuân thủ các quy định pháp luật.

– Rà soát lại các quy trình quản lý, giám sát nội bộ.

– Xác định trách nhiệm của các bộ phận có liên quan.

– Phải hiểu, biết về đối tác mà dự định mua hàng.

– Kiểm tra tình trạng của đối tác.

– Có đầy đủ các điều khoản quy định về hoá đơn trong hợp đồng.

– Cân nhắc kỹ trước khi thực hiện việc giao dịch hoá đơn.

– Kiểm tra tình trạng của hoá đơn khi nhận được.

– Yêu cầu đối tác xử lý ngay nếu có sai sót mà sai sót đó thuộc về họ

– Xử lý nếu sai phạm thuộc về phía DN mình.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons