Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Phương pháp tính thuế GTGT với doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh

Tổng cục thuế ban hành Công văn 1911/TCT-CS vào ngày 10/05/2017 về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), theo đó:

Đối với doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh mà đã được cơ quan thuế đóng mã số thuế sau đó khôi phục hoạt động trở lại thì việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT thực hiện như đối với doanh nghiệp mới thành lập theo quy định tại Điểm b,c Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC như sau:

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

                                                     Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

− Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

+ Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

− Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

Download Mẫu số 06/GTGT: TẠI ĐÂY

⇒ Như vậy các  cơ sở kinh doanh mới thành lập trên phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp đố với cơ sở kinh doanh của mình và không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như: dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

− Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/01/2014 chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại Điểm b, c Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC:

+ Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

Nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn trên thì được áp dụng theo hướng dẫn Điểm b,c Khoản 3 Điều 12 Thông tư 119/2014/TT-BTC

− Trong thời gian 5 ngày làm việc bắt đầu kể từ ngày nhận được Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thì cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh biết việc chấp thuận hay không chấp thuận Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons