Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision Klonopin over the counter

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng bảo hiểm xã hội. http://eblanpharmacy.com/322.html

phuong-thuc-dong-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen

http://sildenafildok.com                    Bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện http://eblanpharmacy.com/307.html

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bao gồm: order Levaquin

http://canadianonlinedrugspharmacyss.com – Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2018; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi;

cheap Effexor – Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố;

http://viagraoblue.com – Người lao động giúp việc gia đình;

http://levitrabcx.com – Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương;

http://genericdtx.com – Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

– Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình; Tadacip online

– Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; http://triangleconst.com/pevok

– Người tham gia khác. canadian pharmacies online

2. Mức đóng

generic Lyrica online Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn

3. Phương thức đóng BHXH tự nguyện

http://modafinilforsale.com/ – Người tham gia BHXH tự nguyện có thể lựa chọn phương thức đóng hàng tháng; 03 tháng một lần; 06 tháng một lần; 12 tháng một lần; hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

http://eblanpharmacy.com/363.html – Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

– Trường hợp còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức đóng theo tháng trên cho đến khi thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định. cheap Xanax

– Sau khi thực hiện xong phương thức đóng đã chọn trước đó người tham gia BHXH tự nguyện vẫn có thể thay đổi phương thức đóng hoặc mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện. best 10 online pharmacies

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons