Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quy định mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp của chính phủ

Trung tâm đào tạo kế toán Newvsion Law xin gửi tới quý bạn đọc quy định mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp của chính phủ theo nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015.

Nghị định số 28/2015 quy định chi tiết về vấn đề bảo hiểm thất nghiệp(BHTN) gồm : hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ và kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động,…

Các bạn có thể tham khảo và tải xuống những quy định mới nhất theo đường dẫn phía dưới do chúng tôi cung cấp.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons