Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quy định mới về cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 2016

Quyết định số 959/QĐ-BHXH năm 2015 về quy định thu bảo hiểm xã hội(BHXH), bảo hiểm y tế(BHYT), bảo hiểm thất nghiệp(BHTN) sau hơn 1 năm đi vào thực hiện đã tồn tại nhiều điểm bất cập bởi việc xây dựng và ban hành quyết định này trước đây chỉ phụ thuộc vào 2 luật là BHYT và BHXH, trong khi vấn đề này còn liên quan đến Luật việc làmLuật an toàn vệ sinh lao động.

 

quydinhmoicapthebhxh

 

Theo đó, để đẩy mục tiêu chính phủ về việc thực hiện đẩy mạnh ứng dụng Công Nghệ Thông Tin trong quản lý BHYT, BHXH dẫn tới các quy trình, thủ tục cũng phải thay đổi để phù hợp với thực tiễn và nhu cầu của người dân.Vì vậy, Chính phủ đã ban hành một Quyết định mới thay thế Quyết định 959/QĐ-BHXH nêu trên.

Theo đó, Quyết định mới về việc quy định thu BHXH,BHYT, BHTN và cấp cấp sổ BHXH, BHYT bao gồm 55 Điều và 8 chương (bổ sung 5 Điều, sửa đổi 25 Điều, sửa đổi 3 phụ lục và Ban hành mới toàn bộ hệ thống biểu mẫu về thu BHXH, BHYT, BHTN )

Mời các bạn tham khảo thêm : 

» 7 thay đổi quan trọng về thuế sau luật sửa đổi 2016

» Các văn bản pháp luật Doanh nghiệp còn hiểu lực

» Làm thế nào để in hóa đơn GTGT nhanh chóng

Các nội dung bổ dung gồm :

1. Đối tượng tham gia BHTY.

2. Quy định quản lý thu.

3. Mức đóng, phương thức đóng của đơn vị vảo quỹ BHXH đối với quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.
4. Quy định thu, cấp thẻ cho đối tượng chỉ tham gia BHYT.

5. Hướng dẫn thời điểm đóng BHXH tự nguyện.

6. Hồ sơ tham gia đóng BHXH. BHYT, BHTN.

7. Thời hạn giải quyết hồ sơ đối với trường hợp cấp và ghi bổ sung thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH.

8. Mức tiền lương làm căn cứ đóng.

9. Quy trình cấp sổ BHYT, BHXH.

10.Thời gian giải quyết hồ sơ đối vớit rường hợp cấp mới sổ BHXH.

11.Ghi, xác nhận BHTN, BHXH của người lao động trong các trường hợp đơn vị còn nợ tiền đóng BHTN, BHXH.

12. Sửa đổi, bổ sung vào mục số 3 đối tượng cựu chiến binh.

13. Bổ  sung quy định giảm giá trị thẻ.

Bãi bỏ một số quy định sau :

14. Bỏ quy định thu hồi thẻ BHYT.

15. Bỏ quy định rà soát thẻ.

Ngoài các điểm mới trên, các có các quy định về việc đóng BHXH tự nguyện và hướng dẫn thu lãi chậm đóng BHYT,BHXH.

Chi tiết về  Quyết định mới thay thế Quyết định 959/QĐ-BHXH về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 2016 sẽ được chúng tôi cập nhập sớm nhất cho các bạn trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm : kiểm toán nội bộ ,làm báo cáo thuế,kế toán thuế

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons