Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quy định thời hạn của bản sao chứng thực

Chắc chắn đại đa số chúng ta ít nhiều thì cũng từng phải đi công chứng, chứng thực các loại giấy tờ của bản thân. Nhưng chưa chắc ai cũng đã nắm rõ được hoặc có thắc mắc về thời hạn sử dụng của bản sao chứng thực là trong bao lâu. Và hiện nay trong luật pháp hoàn toàn không có quy định về  thời hạn của các bản sao y trong bất kỳ văn bản nào liên quan đến công chứng, chứng thực. 

Ảnh minh họa (Nguồn:internet)

                                                        Ảnh minh họa (Nguồn:internet)

Xét dưới các góc độ thực tiễn thì tùy theo tính chất của các loại bản sao y (bản sao được công chứng), vậy nên thời hạn của các bản sao y được chia thành 2 loại khác nhau sau đây:

1. Bản sao y có thời hạn vô hạn

− Là bản sao được chứng thưc từ các loại giấy tờ có giá trị vô hạn và mang tính chất ổn định như: Bảng điểm; bằng tốt nghiệp THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học,…

2. Bản sao y có thời hạn hữu hạn (thường là 03 hoặc 06 tháng)

− Là bản sao được chứng thực từ các loại giấy tờ có xác định về thời hạn và có thể thay đổi, tùy biến các thông tin trong đó, bao gồm như: Hộ chiếu, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân,…

Như vậy thời hạn các bảo sao có công chứng, chứng thưc được phân chia như trên cũng được xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và ý nghĩa của việc công chứng, chứng thực, cho nên giữa cơ quan thực hiện công chứng, chứng thực với người dân tự ngầm hiểu và chấp nhận.

Vì vậy, nhằm tránh được việc lạm dụng các loại bản sao công chứng, chứng thực trong việc thực hiện và sử dụng thì thời hạn sử dụng của các bản sao có công chứng, chứng thực cần được quy định rõ ràng.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons