Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quy định về chốt sổ bảo hiểm xã hội

Câu hỏi:

” Thưa luật sư, tôi có đóng BHXH tại một công ty từ năm 2012 đến hết năm 2013 thì xin nghỉ việc. Do công ty đó đang nợ tiền bảo hiểm nên tôi không thể làm thủ tục rút lại sổ BHXH được. Từ năm 2014 đến nay, tôi đã làm tại một công ty khác và lấy số sổ bảo hiểm cũ đển tham gia BHXH tiếp. Nay tôi muốn xin nghỉ việc thì công ty hiện tại có chốt sổ BHXH cho tôi được không? “

quy-dinh-ve-chot-bao-hiem-xa-hoi

click to see more                                Quy định về chốt sổ bảo hiểm xã hội

Trả lời:

Theo quy định pháp luật, khi người lao động nghỉ việc đúng pháp luật, chậm nhất là 30 ngày kể từ khi có quyết định thôi việc, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm lập thủ tục chốt sổ BHXH để trả cho người lao động (Điều 21 Luật BHXH và Điều 47 Luật Lao động)

Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXHkhi NLĐ dừng đóng BHXH tại một đơn vị mà muốn chốt sổ tại đơn vị đó thì chỉ cần kê khai trên mẫu D02 của cơ quan BHXH, sau đó gửi cho đơn vị kê khai rồi chuyển cho cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH trên cơ sở đó sẽ xác nhận sổ cho NLĐ. http://cesu-petite-enfance.fr/map

Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp vẫn còn nợ tiền bảo hiểm thì theo Tiết 3.2 Khoản 3 Điều 46 trong Quyết định số 959/QĐ-BHXH: more info

http://gorillaadvertising.biz/map ” 3.2. Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

http://albertolescay.com/map Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.”

please click for source Trong trường hợp của bạn, bạn không thể yêu cầu chỉ chốt sổ của công ty thứ hai. Về nguyên tắc, mỗi người chỉ có một số sổ BHXH và đóng theo số sổ này. Khi công ty cũ không chốt sổ cho bạn thì công ty hiện tại cũng không thể chốt được. Vì vậy vậy, bạn nên làm đơn yêu cầu gửi lên ban giám đốc Công ty cũ yêu cầu họ làm công văn gửi BHXH cam kết đóng BHXH còn nợ và xin ưu tiên đóng bù phần BHXH còn thiếu cho bạn trước. Nếu như trong trường hợp Công ty cũ không làm công văn và kiên quyết không đóng thì bạn yêu cầu công ty trả lời rõ ràng bằng văn bản về việc không đóng BHXH, đồng thời làm đơn gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận/huyện nơi Công ty cũ có trụ sở yêu cầu họ giải quyết tranh chấp này.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons