Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quy định về mức lương tối thiểu năm 2017

Trung tâm đào tạo kế toán Newvsion xin gửi tới các bạn nội dung chi tiết quy định về mức lương tối thiểu năm 2017 trong file word phía dưới, các bạn có thể tải xuống và tham khảo nội dung chi tiết.

Ngày 14/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 153/2016/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 122-2015/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Mời các bạn tham khảo thêm : 
File kế toán nội bộ trên Excel

Dịch vụ in hóa đơn GTGT giá rẻ

Mẫu phiếu xuất kho

 

 

Dowload quy định về mức lương tối thiểu năm 2017:

 

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons