Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision zopiclone on line

Quy định về phụ cấp thu hút

alprazolam Phụ cấp thu hút là phụ cấp áp dụng đối với công nhân, cán bộ, công chức đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế, đảo xa đất liền, mà thời gian đầu chưa có cơ sở hạ tầng làm ảnh hưởng đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

quy-dinh-ve-phu-cap-thu-hut

                                               Quy định về phụ cấp thu hút tramadol 100

1. Đối tượng hưởng phụ cấp thu hút

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (Điều 1, Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP) bao gồm:

–  Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1; http://artkommunalka.com/zolpidem-tartrate-4979

zopiclona – Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

– Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút

Là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau: ambien

http://ad-tech.com/nizagara-100-6189 – Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành;

– Nếu đến công tác sau ngày Nghị định 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. adipex reviews

3. Mức hưởng phụ cấp thu hút

– Mức lương phụ cấp thu hút sẽ bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có http://artkommunalka.com/buy-xanax-online-7392

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons