Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quy định về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép năm

Câu hỏi:

“Năm 2016, tôi có 12 ngày phép năm, nhưng tôi chỉ nghỉ 8 ngày, vậy tôi có được hưởng chế độ gì hay không ? Hiện tại, pháp luật có quy định về việc trả tiền cho những ngày chưa nghỉ phép hằng năm hay không ?”.

thanh-toan-tien-luong

Trả lời:

Về vấn đề của bạn, luật sư xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 114 của Bộ luật Lao động 2012 và Khoản 3, Khoản 4 Điều 26 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP:

Người lao động (NLĐ) do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Đối với NLĐ có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc, nếu không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

Tiền lương làm căn cứ trả cho NLĐ trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm được quy định như sau:

– Đối với NLĐ đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) của 06 tháng liền kề trước khi NLĐ thôi việc, bị mất việc làm. Đối với NLĐ chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 06 tháng liền kề trước khi NSDLĐ tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm.

– Đối với NLĐ có thời gian làm việc dưới 06 tháng là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của toàn bộ thời gian làm việc.

 

Tiền lương tính trả cho NLĐ trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm

 

 

 

=

Tiền lương theo quy định nêu trên  

 

 

X

 

Số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm

Số ngày làm việc bình thường theo quy định của NSDLĐ của tháng trước liền kề trước thời điểm NSDLĐ tính trả

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons