Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quy định về thời gian thai sản cho nam giới khi vợ sinh con

Như các bạn đã biết, đối với trường hợp phụ nữ khi sinh con thì được hưởng chếđộ thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm năm 2006, vậy đối với nam giới khi vợ sinh con thì được nghỉ phép trong thời gian bao lâu? Hôm nay trung tâm đào tạo kế toán Newvision Law xin chia sẻ cho các bạn những quy định mới nhất của pháp luật về vấn đề trên như sau:

Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2016: Chưa có quy định về việc nghỉ thai sản dành cho nam giới khi vợ sinh con.

Mời các bạn thao khảo : Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

 

nghithaisan

 

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 :Khoản 2 Điều 34 được ban hành ngày 1/1/2016 quy định về các chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh con như sau :

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 5 ngày làm việc;

b) 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Tại điểm b khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lương một ngày của lao động nam nghỉ thai sản được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản chia cho 24 ngày.

Bên cạnh đó, theo điều 38 luật Bảo hiểm xã hội quy định về việc trợ cấp một lần khi sinh con như sau:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

 

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons