Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quy định về thời gian và mức lương thử việc

Câu hỏi:

” Thưa luật sư! Tôi có câu hỏi muốn xin ý kiến tư vấn của luật sư! Tôi vừa xin vào làm việc tại công ty TNHH LV. Sau khi làm được 01 tháng, tới thời hạn trả lương, tôi không thấy kế toán gọi lên nhận lương. Khi tôi hỏi thì được biết là phải thử việc 03 tháng không lương sau đó mới được làm chính thức. Tôi cảm thấy bất hợp lý. Mong luật sư tư vấn cho tôi về trường hợp của tôi. “

quy-dinh-ve-thoi-gian-va-muc-luong-thu-viec

Quy định về thời gian và mức lương thử việc

Trả lời:

Về vấn đề của bạn, luật sư xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về thời gian thử việc của bạn

Thời gian thử việc được quy định tại Điều 27, Bộ luật Lao động năm 2012, cụ thể như sau:

− Chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

+ Công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên: thử việc không quá 60 ngày;

+ Công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ: không quá 30 ngày

+ Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.”

⇒Như vậy, theo quy định của pháp luật nêu trên, bạn chỉ cần phải thử việc tối đa 02 tháng. Việc công ty yêu cầu thử việc bạn với thời hạn 4 tháng là trái với quy định của pháp luật lao động.

Thứ hai, về mức lương trong thời gian bạn thử việc

Điều 28, Bộ luật Lao động 2012 quy định cụ thể về tiền lương trong thời gian thử việc như sau:

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó”.

⇒Do đó, mức lương trong thời gian bạn thử việc ở công ty này là do bạn và giám đốc công ty thỏa thuận. Tuy nhiên, mức lương đó ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc bạn phải làm. Việc yêu cầu bạn thử việc không lương là hoàn toàn trái với quy định pháp luật nêu trên.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons