Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quy định về tiền lương dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm 2017 sẽ rơi vào thứ năm ngày 06/04 dương lịch, theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động tại Việt Nam sẽ được nghỉ một ngày và hưởng nguyên lương ngày đó.

ngay_gio_to_hung_vuong

                                                    Ảnh minh họa

 

Tuy nhiên, lại có không ít những trường hợp người lao động không được nghỉ vào ngày Giỗ Tổ mà vẫn đi làm bình thường theo yêu cầu của công ty. Vì thế, người lao động sẽ được hưởng chế độ lương như sau:

– Làm việc như ngày làm việc bình thường: Người lao động sẽ được trả tiền lương làm thêm giờ ở mức ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày (quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012)

– Làm việc vào ngày Giỗ Tổ và được nghỉ bù bằng ba ngày làm việc khác: Về quy định của nhà nước thì không có quy định về việc bù ba ngày (tương ứng với 300% tiền lương), nói cách khác là người sử dụng lao động hay người lao động không thể tự ý áp dụng hay yêu cầu bắt buộc được áp dụng quy định này.

Việc quy đổi một ngày làm thành ba ngày nghỉ này nếu có thực hiện thì sẽ theo sự thỏa thuận của cả hai bên (cả NSDLĐ và NLĐ đều mong muốn áp dụng theo hướng này).

– Trường hợp người lao động làm việc theo ca từ đêm ngày thứ tư đến sáng ngày thứ năm, cụ thể: ví dụ người lao động bắt đầu từ 22 giờ tối ngày thứ tư cho đến 6 giờ sáng thứ năm, theo Công văn 3210/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về tiền lương ngày lễ đối với lao động làm theo ca thì :

+ Theo quy định tại Điều 105 Bộ luật lao động, giờ làm việc ban đêm được tính bắt đầu từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

+ Điều 115 Bộ luật lao động đã quy định những ngày lễ, tết (đã được ấn định) thì người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

→ Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp người lao động đi làm vào ca làm việc có thời gian bắt đầu từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày lễ, tết thì thời gian từ 0 giờ cho đến 6 giờ của ngày lễ, tết người lao động sẽ được trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 Bộ luật lao động.
.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons