Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quy trình mới về thanh toán phí giám định y khoa năm 2017

Ngày 14/03/2017, BHXH TP.HCM ra Thông báo 496/TB-BHXH, ban hành Quy trình 611 với mục đích giải quyết thanh toán phí giám định y khoa (GĐYK) đối với người lao động, thân nhân người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả đủ điều kiện hưởng BHXH được áp dụng từ ngày 17/03/2017, cụ thể như sau:

anh minh hoa

                                                                               Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

– Người mà bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu hoặc người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhiều lần được doanh nghiệp giới thiệu đi khám giám định và đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà có thương tật, bệnh tật tái phát chủ động đi khám giám định đủ điều kiện hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở mức cao hơn.

− Người lao động khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các ngành nghề, công việc mà có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp thuộc trong danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế ban hành phát hiện bị bệnh nghề nghiệp trong thời gian quy định thì kết quả khám giám định đủ điều kiện để được hưởng các chế độ bệnh nghề nghiệp.

– Người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc, người chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu, người tham gia BHXH tự nguyện mà chủ động đi khám giám định thì sẽ đủ điều kiện để được hưởng lương hưu hàng tháng và hưởng trợ cấp BHXH một lần.

– Thân nhân của những người chủ động đi khám giám định và đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bao gồm:

+ Người đang đóng BHXH bắt buộc.

+ Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc.

+ Người đang chờ đủ tuổi để được hưởng chế độ lương hưu.

+ Người đang tham gia BHXH tự nguyện.

+ Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng mà chết từ ngày 1/1/2016.

− Thời gian trả kết quả: 4 ngày làm việc.

− Phiếu giao nhận hồ sơ 611:

phieu-giao-nhan-ho-so-611

                                            Phiếu giao nhận hồ sơ 611

Phiếu giao nhận hồ sơ trên được áp dụng tại TP.HCM và các tỉnh thành khác căn cứ theo hướng dẫn tại Công văn số 4644/BHXH-CSXH, ngày 18/11/2016.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons