Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quyền lợi của người lao động có bị ảnh hưởng khi doanh nghiệp được giảm mức đóng BHTN

Tại dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh mức đóng Quỹ BHTN đối với người sử dụng lao động được quy định tại Điều 57 của Luật việc làm thì Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ( LĐ-TB & XH ) đang lấy ý kiến về việc điều chỉnh lại mức đóng quỹ Bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN ) đối với người sử dụng lao động từ 1% xuống còn 0,5% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN đến hết ngày 31-12-2019. Dự thảo này đang gây ra lo ngại việc điều chỉnh sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động .

anh-minh-hoa

Trước đó Bộ LĐ-TB & XH cũng đưa ra 2 phương án giảm đóng quỹ BHTN như sau:

+ Giảm mức đóng BHTN đối với người sử dụng lao động từ mức 1% xuống mức 0,5% quỹ tiền lương tháng.

+ Giảm mức đóng BHTN đối với người sử dụng lao động từ 1% xuống mức 0,5% nhưng trong một giai đoạn nhất định.

⇒ Việc điều chỉnh mức đóng của người sử dụng lao động vào quỹ BHTN là điều cần thiết để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, giảm chi phí, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và nâng cao việc cạnh tranh.

Nhưng bên cạnh đó cũng cần phải lưu ý đối với điều chỉnh này:

– Quỹ BHTN không có sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước mà tổng thu BHTN trong năm chỉ bao gồm phần đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo quy định.

– Việc giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp là không lớn đối với chi phí doanh nghiệp

– Cơ quan soạn thảo đánh giá quỹ BHTN tồn dư lớn nên cần điều chỉnh giảm là chưa hợp lý, vì:

+ Quỹ tồn lớn không phải do tỷ lệ đóng BHTN cao, mà là do quỹ chủ yếu chi cho trợ cấp thất nghiệp và đào tạo nghề cho người lao động sau khi thất nghiệp chứ chưa chi cho đào tạo, chuyển đổi nghề hoặc đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động.

+ Quỹ BHTN tồn lớn cũng không phải là do số người thất nghiệp ít mà do có nhiều người lao động tham gia BHTN nhưng khi mất việc lại chưa được hưởng chế độ BHTN. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này như người lao động không làm thủ tục vì ngại đi lại, tốn kém mà mức trợ cấp lại không đáng kể hay gặp khó khăn và mất thời gian khi làm hồ sơ xin trọ cấp.

– Trong thời gian tới, việc khai báo, nhận trợ cấp được đơn giản hóa đi khi cơ quan quản lý sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý lao động, khai báo thất nghiệp và chi trả trợ cấp thất nghiệp thì mức chi của quỹ BHTN cũng có thể sẽ tăng theo.

⇒ Như vậy, điều này cũng  hoàn toàn có thể dẫn tới khả năng quỹ mất cân đối trong tương lai và sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người lao động.

Vì vậy Bộ LĐ-TB&XH cần phải cân nhắc một cách kỹ càng đối với sự điều chỉnh này bởi nó sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều lao động trong cả nước.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons