Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quyền lợi của người lao động khi làm việc trong ngày nghỉ lễ

Câu hỏi:

” Thưa luật sư! Trong những ngày nghỉ lễ và nghỉ bù theo quy định của pháp luật, tôi không nghỉ mà đi làm thì tôi sẽ được tính lương như thế nào? ”

Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ

                                 Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ

Trả lời:

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động về tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, nghỉ có hưởng lương như sau:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.”

Ví dụ: Bạn đi làm trong  02 ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 (vào thứ 7, chủ nhật vì vậy theo quy định công ty của anh/chị sẽ được nghỉ 4 ngày). Như vậy lương làm thêm của bạn được tính như sau:

+ Đi làm thêm vào 30/4, 1/5 thì mỗi ngày sẽ được ít nhất 300% tiền lương theo công việc

+ Đi làm thêm vào thứ 2 và thứ 3 ( ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần) thì mỗi ngày sẽ được tính ít nhất 200% tiền lương theo công việc.

Ngoài tiền lương làm thêm vào 4 ngày này, người lao động vẫn được hưởng nguyên lương đối với 2 ngày nghỉ lễ.

Cụ thể, tiền lương của bạn = tiền lương được hưởng theo ngày nghỉ lễ + (tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x 300%)

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons