Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Trong bối thế giới hội nhập, mở cửa ồ ạt, Việt Nam cũng là một quốc gia nằm trong những nước hội nhập hóa vì vậy ngày càng nhiều cá nhân, tổ chức nước ngoài đến Việt Nam làm việc. Do vậy, việc quyết toán thuế TNCN đối với người nước ngoài là một trong những nội dung đang được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp. Trung tâm đào tạo kế toán Newvision  nêu ra một số vấn đề đề về quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài như sau:

1. Thời hạn khai quyết toán cho cá nhân người nước ngoài

a) Trường hợp cá nhân người nước ngoài làm việc đến hết năm dương lịch (31/12)

– Thời hạn để nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc của năm dương lịch.

– Trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá.nhân, tổ chức, cá.nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán cho cá nhân tại thời điểm quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

– Trường hợp người nước ngoài là cả nhân cư trú tại Việt Nam không ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phải thực hiện quyết toán cho cá nhân.

b) Trường hợp cá nhân người nước ngoài chấm dứt hợp đồng lao động trong năm dương lịch

Trường hợp này, người nước ngoài phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trong trường hợp việc quyết toán thuế TNCN không thể thực hiện do thời gian quá gấp không thể chuẩn bị tập hợp đủ hồ sơ và tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu trách nhiệm với cơ quan thuế về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của cá nhân thì cá nhân sẽ ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.

ảnh minh họa

2. Người nước ngoài là cá nhân làm việc tại Công ty dưới 183 ngày, trên 183 ngày

– Cá nhân không cư trú tại Việt Nam là cá nhân người nước ngoài có mặt tại Việt nam dưới 183 ngày, tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế TNCN thuế suất 20% trên tổng số thu nhập chi trả cho cá nhân không cư trú theo từng lần chi trả.

– Cá nhân người nước ngoài có mặt tại Việt nam mà trên 183 ngày là cá nhân cư trú tại Việt Nam nếu có sự ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì tổ chức, cá nhân sẽ trả thu nhập thực hiện quyết toán cho cá nhân tại thời điểm quyết toán thuế TNCN theo quy định.

3. Giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân người nước ngoài khi quyết toán thuế TNCN

a) Giảm trừ gia cảnh cho con đối với cá nhân người nước ngoài khi quyết toán thuế TNCN

Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là con đối với người nước ngoài.

b) Giảm trừ gia cảnh cho cá nhân người nước ngoài nghỉ sinh con khi quyết toán thuế TNCN

– Trường hợp mà cá nhân người nước ngoài là đối tượng cư trú nghỉ sinh con 6 tháng đã có thực hiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN thì tổ chức và cá nhân trả thu nhập phải thực hiện quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân và cho cá nhân người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Chú ý: Người nước ngoài phải đăng ký giảm trừ gia cảnh trước khi thực hiện quyết toán thuế TNCN.

3. Bù trừ thuế TNCN sau khi quyết toán thuế TNCN cho cá nhân đã nghỉ việc

– Trong trường hợp cá nhân đã nghỉ việc trước khi kết thúc năm mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện cấp chứng từ khấu trừ cho cá nhân để cá nhân tự thực hiện quyết toán thuế TNCN.

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons