Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Sẽ có nhiều đổi mới về phí, lệ phí trong năm 2017

Năm 2017 sẽ có hàng loạt những chính sách mới có hiệu lực thi hành liên quan đến lĩnh vực thuế, phí, tiếp tục có thêm nhiều sự cải cách và đổi mới nhằm để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả của quản lý cũng như phù hợp với xu thế hội nhập. Đặc biệt là những đổi mới về cách tính phí môn bài, phí trước bạ và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải…vv

ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, việc thực hiện thuế, phí  bắt đầu từ ngày  01/01/2017 sẽ được căn cứ theo:

+ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 đã quy định về lệ phí môn bài của Chính phủ, kể từ ngày 01/01-2017.

+ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định về lệ phí trước bạ của Chính phủ .

+ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải của Chính phủ .

Miễn lệ phí môn bài với hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

– Theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định về lệ phí môn bài của Chính phủ, bắt đầu kể từ ngày 01/01/2017; cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì sẽ được miễn lệ phí môn bài.

– Nghị định cũng quy định chi tiết về mức thu lệ phí môn bài : đối với các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư mà trên 10 tỷ đồng thì mức thu lệ phí môn bài sẽ là 3000.000đ/năm, còn dưới 10 tỷ đồng sẽ là 2000.000đ/năm và 1000.000đ/năm với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác.

– Đối với cá nhân và hộ gia đình đang hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì mức thu lệ phí môn bài sẽ dao động từ 3000.000 đ/năm đến 1000.000đ/năm, tùy theo của doanh thu hàng năm.

Thu lệ phí trước bạ với nhà, đất tối đa 500 triệu/lần.

ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định về lệ phí trước bạ của Chính phủ có hiệu lực bắt đầu kể từ ngày 01/01-2017, quy định về mức thu lệ phí trước bạ tối đa là 500 triệu đồng/tài sản/lần trước bạ trừ ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống, tàu bay, du thuyền.

+ Cụ thể:

  • Mức thu đối với nhà, đất là 0,5%
  • Mức thu đối với tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền và tàu bay, xe máy, ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô lần lượt là 1% và 2%.
  • Đối với xe máy của cá nhân, tổ chức ở các thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh, thị xã nơi mà trụ sở UBND tỉnh đóng thì nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%.
  • Đối với xe máy mà nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi thì mức thu được áp dụng là 1%; trường hợp chủ tài sản đã kê khai thì nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân ở địa bàn nêu trên thì lệ phí trước bạ sẽ nộp theo mức là 5%.
  • Mức thu với ô tô chở người từ 9 chỗ chở xuống thì nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 10%; còn từ lần thứ 2 trở đi thì là 2%. Áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Cơ sở rửa xe ô tô, xe máy phải nộp phí đối với nước thải.

ảnh minh họa Ảnh minh họa

– Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 đã quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

+ Nước thải mà từ hộ gia đình, cơ sở rửa xe là nước thải sinh hoạt thì mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải này là 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm giá trị gia tăng.

+ Đối với nước thải sinh hoạt được thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình mà tự khai thác nước để sử dụng thì mức phí sẽ được xác định theo bình quân từng người sử dụng nước và giá bán 1 m3 nước sạch trung bình tại xã, phường, thị trấn.

+ Nghị định trên cũng quy định rõ, các địa phương đã triển khai thu giá dịch vụ thoát nước theo quy định tại Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 6-8-2016 về thoát nước và xử lý nước thải sẽ không thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải này.

Doanh nghiệp nước ngoài lập văn phòng đại diện ở Việt Nam

thanh-lap-van-phong-dai-dien-cong-ty-nuoc-ngoai-tai-viet-nam Ảnh minh họa

– Mức thu lệ phí để cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính  và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017  như sau:

+ Trường hợp cấp mới: 3000.000đ/giấy phép.

+ Trường hợp cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn: 1500.000đ/giấy phép.

+ Mức thu trên không áp dụng đối với các văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, tổ chức hợp tác, nghiên cứu, cơ sở văn hóa giáo dục và các tổ chức nước ngoài khác.

Đổi mới phí cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

folder-dang-ky-doanh-nghiepẢnh minh họa

Theo Thông tư số 215/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2017 thì lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ tăng từ 100.000đ/lần lên 200.000đ/lần.

– Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký và cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp vẫn giữ nguyên ở mức 200.000đ/lần và 100.000đ/hồ sơ.
– Thông tư cũng bổ sung một số loại phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. Cụ thể là phí cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp; phí cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên lần lượt là 40.000đ/bản; 150.000đ/báo cáo và 5000.000đ/tháng.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons