Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Siết chặt việc mua bán hóa đơn lẻ của tổng cục thuế

Thời gian vừa qua các công tác bán và cấp hóa đơn lẻ đã phần nào giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, buôn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây, tại một số Chi cục Thuế lại xảy ra tình trạng là các tổ chức, hộ, cá nhân đã lợi dụng việc bán, cấp hóa đơn lẻ để trực lợi cho mình, để hợp thức hóa các chứng từ mua vào và bán ra gây nên thất thu cho nguồn ngân sách của nhà nước. Chính vì điều đó Tổng cục thuế ban hành Công văn 80/TCT-KTNB vào ngày 09/01/2017.

Theo đó, sẽ tổ chức triển khai nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các giải pháp về việc nhận dạng, rà soát và kiểm tra các hộ, cá nhân hay tổ chức mà có rủi ro cao về việc bán, cấp hóa đơn lẻ để từ đó có thể ngăn chặn và đẩy lùi được tình trạng lợi dụng hóa đơn hợp thức hóa các hàng hóa mua vào, bán ra để trục lợi bản thân gây nên sự thất thu của ngân sách nhà nước.

Không để tình trạng 01 công chức phải thực hiện toàn bộ các quá trình về cấp bán lẻ hóa đơn, trường hợp mà do thiếu nhân lực thì đề nghị được tăng số lượng công chức cho bộ phận bán, cấp hóa đơn để nhằm đảm bảo tính khách quan và giám sát lẫn nhau trong quá trình thực hiện cũng như sự chính xác.

product3-1919-31106

 

Đặc biệt những ngành dịch vụ như quảng cáo, xây dựng, vận tải sẽ bị siết chặt việc mua bán hóa đơn lẻ

Tăng cường rà soát, kiểm tra về việc bán, cấp hóa đơn lẻ trong những trường hợp sau:

– Kiểm tra, rà soát kỹ các đối tượng đề nghị cấp hóa đơn lẻ (hộ, cá nhân, tổ chức không hoạt động kinh doanh) và các đối tượng đề nghị bán hóa đơn lẻ (hộ, cá nhân, tổ chức kinh doanh không sử dụng hóa đơn quyển) để hướng dẫn các đối tượng thực hiện đầy đủ các trình tự và thủ tục đúng như quy định. Tránh việc nhầm lẫn các đối tượng đề nghị cấp với đối tượng đề nghị bán hóa đơn lẻ dẫn đến việc sai sót về trình tự thủ tục trong thời gian vừa qua.

– Tăng cường rà soát và kiểm tra chặt chẽ đối với việc bán, cấp hóa đơn lẻ cho loại hình kinh doanh có điều kiện, mà có rủi ro cao như: dịch vụ vận tải, dịch vụ quảng cáo, khai thác khoáng sản, nhân công xây dựng hay các công trình dự án có vốn nhà nước.

– Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã mua hóa đơn lẻ tại cơ quan thuế thì cơ quan thuế phải thực hiện rà soát, đối chiếu và kiểm tra để đảm bảo là các đơn vị này đã không còn hoạt động, đã thực hiện thủ tục giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế và đóng mã số thuế, việc mua hóa đơn lẻ của đơn vị chỉ để thanh lý tài sản theo quy định.

…..

Đối với công tác bán hóa đơn lẻ cho các hộ, cá nhân kinh doanh tại quy trình chưa quy định mẫu văn bản đề nghị mua hóa đơn, phải thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu dưới đây:

+ Tên

+ Địa chỉ

+ Mã số thuế

+ Lý do đề nghị mua

+ Yêu cầu người mua cam kết như sau:

“Tôi xin cam kết: Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính có thực của hàng hóa, dịch vụ kê khai. Nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối bán hóa đơn; Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Kết thúc Quý I năm 2017, Các Cục Thuế, Chi cục Thuế địa phương phải thực hiện xong việc rà soát các hồ sơ rủi ro theo tiêu chí tại Công văn số 5156/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế và báo cáo kết quả rà soát về Tổng cục Thuế.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons