Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Tăng lương tối thiểu vùng và những ảnh hưởng đến NLĐ – Doanh nghiệp

Lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải chi trả cho người lao động (NLĐ) theo quy định của Chính phủ để có thể đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu trong điều điện bình thường của gia đình NLĐ. Do đó, phụ thuộc vào sự phát triển về kinh tế – xã hội của từng địa phương, nhà nước ta đã chia cả nước ra thành 4 vùng với những quận, huyện cụ thể được quy định trong phần Phụ lục ban kèm của Nghị định 153/2016/NĐ-CP.

anh-minh-hoa

Nghị định 153/2016/NĐ-CP được ban hành ngày 14/11/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, thay thế cho Nghị định 122/2015/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Theo đó, mức lương tối thiểu được tăng dao động trong khoảng 180.000 – 250.000 đồng. Cụ thể như sau:

– Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng, tức tăng 250.000 đồng (tăng 7,1%)

– Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng, tức tăng 220.000 đồng (tăng 7,1%)

– Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng, tức tăng 200.000 đồng (tăng 7,4%)

– Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng, tức tăng 180.000 đồng (tăng 7,9%)

Vậy việc tăng lương tối thiểu vùng có những ảnh hưởng thế nào tới doanh nghiệp và NLĐ?

1. Đối với doanh nghiệp

Khi lương tối thiểu được tăng lên tức là chi phí bỏ ra sản xuất của doanh nghiệp tăng, nên để đảm bảo giữ ổn định lợi nhuận của doanh nghiệp thì giá thành sản xuất cũng phải tăng lên. Nhưng tuy nhiên, khi kinh tế Việt Nam đã hội nhập với ASEAN cùng với việc tham gia TPP vào năm 2016 khiến việc tăng giá thành sản xuất không thể khả thi, chính vì thế doanh nghiệp buộc phải chấp nhận mức lợi nhuận thấp hơn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải tăng thêm mức đóng các loại bảo hiểm: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; cũng như tăng thêm tiền đóng kinh phí công đoàn, tiền làm thêm giờ (ngành dệt may khoảng 300 giờ/năm),… Nếu doanh nghiệp không chịu được áp lực này, tất yếu dẫn đến phá sản.

2. Đối với người lao động

Trên thực tế, mặc dù mức lương tối thiểu vùng đã tăng trong những năm qua nhưng vẫn chưa đảm bảo được đời sống tối thiểu của một bộ phận NLĐ, nên nếu doanh nghiệp mà NLĐ đang làm việc phát triển vững mạnh, thì việc tăng mức lương tối thiểu rất có lợi cho những NLĐ đó. Nhưng tuy nhiên nếu doanh nghiệp đó không đủ mạnh thì có nhiều trường hợp sẽ xảy ra đối với NLĐ. Có thể thu nhập thực tế của NLĐ sẽ giảm do doanh nghiệp đã trích khoản tiền đó bù vào chi phí đóng bảo hiểm, kinh phí công đoàn. Hoặc có thể doanh nghiệp đó sẽ bị phá sản gây mất việc làm cho toàn bộ NLĐ. Hoặc cũng có thể doanh nghiệp đó vẫn tồn tại nhưng với điều kiện phải sa thải một phần NLĐ.

Cụ thể theo tính toán của các chuyên gia, việc tăng lương tối thiểu cùng với việc chi trả BHXH có thể dẫn tới việc cắt giảm 371.000 việc làm chủ yếu tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh, công ty cổ phần, công ty TNHH; khoảng 110.000 việc làm sẽ bị cắt giảm trong ngành dệt may; 105.000 việc làm trong ngành sản xuất và 59.000 việc làm trong ngành dịch vụ. Bên cạnh đó, việc này còn làm giảm đi sự cạnh tranh của NLĐ trong nước với NLĐ các nước trong khu vực. Như vậy số lượng NLĐ Việt Nam đứng trước nguy cơ bị thất nghiệp là một con số không hề nhỏ.

Chính vì thế việc tính toán để tăng hay không tăng mức lương tối thiểu và nếu tăng thì tăng bao nhiêu là công việc cần phải xem xét cẩn trọng, suy tính trên nhiều phương diện để cân bằng lợi ích giữa hai phía NLĐ và NSDLĐ.

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons