Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Tăng mức lương cơ sở bắt đầu từ 01/7/2017

Ngày 24 tháng 04 năm 2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2017, cụ thể quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, ở xã, phường, thị trấn, ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

anh minh hoa

                                                                                                     Ảnh minh họa (Nguồn:internet)

Theo đó thì mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng tăng lên 1.300.000 đồng/tháng. Mức lương này dùng làm căn cứ để:

− Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này.

− Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật.

− Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở này được điều chỉnh trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ s giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Xem chi tiết Nghị định 47/2017/NĐ-CP:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons