Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Tăng mức trợ cấp thai sản từ ngày 01/7/2017

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP bắt đầu kể từ ngày 01/07/2017 mức trợ cấp thai sản (một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi)  sẽ tăng hơn 7,4% so với mức hiện hành cụ thể là tăng từ 1.210.000đ/tháng lên 1.300.000đ/tháng.

anh-minh-hoa

Theo đó số tiền trợ cấp thai sản cũng được điều chỉnh tăng theo như sau: lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thời điểm từ ngày 01/07/2017 trở về sau thì được trợ cấp bằng 02 lần mức lương cơ sở là 2.600.000đ cho mỗi con (quy định hiện hành là 2.420.000đ) tại tháng lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi. Áp dụng cả đối với trường hợp lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng không tham gia BHXH mà chỉ có cha tham gia (Căn cứ Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội 2014).

Xem chi tiết Nghị định số 47/2017/NĐ-CP:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons