Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thang bảng lương của cán bộ công chức năm 2017

Căn cứ vào các Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV ngày 17/10/2016 của Bộ Nội vụ, Nghị định 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 ngày 11/11/2016 của Quốc hội. Như vậy, Trung tâm đào tạo kế toán Newvision cập nhật bảng lương của các cán bộ, công nhân viên chức năm 2017  trong bài viết dưới đây. Theo đó các đối tượng cán bộ công chức áp dụng thang bảng lương này bao gồm:

1. Công chức loại A3:

– Nhóm 1 (A3.1): Ngạch công chức gồm:

+ Chuyên viên cao cấp

+ Thanh tra viên cao cấp

+ Kiểm soát viên cao cấp thuế

+ Kiểm toán viên cao cấp

+ Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng

+ Kiểm tra viên cao cấp hải quan

+ Thẩm kế viên cao cấp

+ Kiểm soát viên cao cấp thị trường

+ Thống kê viên cao cấp

+ Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa

+ Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự)

+ Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự)

+ Kiểm tra viên cao cấp thuế

– Nhóm 2 (A3.2): Ngạch công chức gồm:

+ Kế toán viên cao cấp

+ Kiểm dịch viên cao cấp động – thực vật

2. Công chức loại A2:

Nhóm 1 (A2.1): Ngạch công chức gồm:

+ Chuyên viên chính

+ Chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

+ Thanh tra viên chính

+ Kiểm soát viên chính thuế

+ Kiểm toán viên chính

+ Kiểm soát viên chính ngân hàng

+ Kiểm tra viên chính hải quan

+ Thẩm kế viên chính

+ Kiểm soát viên chính thị trường

+ Thống kê viên chính

+ Kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hóa

+ Chấp hành viên trung cấp (thi hành án dân sự)

+ Thẩm tra viên chính (thi hành án dân sự)

+ Kiểm tra viên chính thuế

+ Kiểm lâm viên chính

– Nhóm 2 (A2.2): Ngạch công chức

+ Kế toán viên chính

+ Kiểm dịch viên chính động – thực vật

+ Kiểm soát viên chính đê điều (*)

3. Công chức loại A1:

– Ngạch công chức bao gồm:

+ Chuyên viên

+ Chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

+ Công chứng viên

+ Thanh tra viên

+ Kế toán viên

+ Kiểm soát viên thuế

+ Kiểm toán viên

+ Kiểm soát viên ngân hàng

+ Kiểm tra viên hải quan

+ Kiểm dịch viên động – thực vật

+ Kiểm lâm viên

+ Kiểm soát viên đê điều (*)

+ Thẩm kế viên

+ Kiểm soát viên thị trường

+ Thống kê viên

+ Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa

+ Kỹ thuật viên bảo quản

+ Chấp hành viên sơ cấp (thi hành án dân sự)

+ Thẩm tra viên (thi hành án dân sự)

+ Thư ký thi hành án (dân sự)

+ Kiểm tra viên thuế.

4. Công chức loại Ao: 

– Áp dụng đối với các ngạch công chức mà yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp (công chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên công chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn).

5. Công chức loại B:

– Bao gồm các ngạch công chức sau:

+ Cán sự

+ Kế toán viên trung cấp

+ Kiểm thu viên thuế

+ Thủ kho tiền, vàng bạc, đá quý (ngân hàng) (*)

+ Kiểm tra viên trung cấp hải quan

+ Kỹ thuật viên kiểm dịch động – thực vật

+ Kiểm lâm viên trung cấp

+ Kiểm soát viên trung cấp đê điều (*)

+ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản

+ Kiểm soát viên trung cấp thị trường

+ Thống kê viên trung cấp

+ Kiểm soát viên trung cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa

+ Thư ký trung cấp thi hành án (dân sự)

+ Kiểm tra viên trung cấp thuế

+ Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp

+ Thủ kho bảo quản

6. Công chức loại C:

– Nhóm 1 (C1): Bao gồm các ngạch công chức sau:

+ Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng

+ Kiểm ngân viên

+  Nhân viên hải quan

+ Kiểm lâm viên sơ cấp

+ Thủ kho bảo quản nhóm I

+ Thủ kho bảo quản nhóm II

+ Bảo vệ, tuần tra canh gác

+ Nhân viên bảo vệ kho dự trữ

– Nhóm 2 (C2): Ngạch công chức bao gồm:

+ Thủ quỹ cơ quan, đơn vị

+ Nhân viên thuế

– Nhóm 3 (C3): Ngạch kế toán viên sơ cấp

⇒ Ghi chú: Các ngạch mà đánh dấu (*) là có thay đổi về phân loại công chức.

»» Xem chi tiết và download thang bảng lương như sau:

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức năm 2017

——————————————————————————

Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào Tạo Kế Toán NEWVISION

Adress: Số 9 Ngách 6A – Ngõ 6 – Phạm văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội .

Hotline tư vấn: 1900.6110

Email: hanoi@newvisionlaw.com.vn.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons