Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thay đổi nhiều chính sách về BHXH, BHYT năm 2017

Bắt đầu kể từ 01/6/2017 nhiều  chính sách về BHXH và BHYT sẽ có thay đổi như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

– Tất cả những người mà không thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc, nhưng có thẻ BHYT

– Thêm đối tượng áp dụng khám giám định lần đầu (là cơ sở để chi trả BHXH, BHYT):

+ Các bệnh mà có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có khả năng hồi phục.

+ Nghỉ dưỡng thai do phải điều trị các bệnh lý toàn thân.

+ Không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh.

2. Khám chữa bệnh BHYT có thể không cần xuất trình thẻ BHYT

Xem chi tiết nội dung:  tại đây 

3. Không được tạm giữ thẻ BHYT của bệnh nhân

– Các cơ sở y tếvà tổ chức BHXH không được quy định thêm thủ tục hành chính trong KCB BHYT.

– Ngoài ra tại các tại các thủ tục theo quy định này thì không được tạm giữ thẻ BHYT của người bệnh.

4. Giấy chuyển tuyến có giá trị tối đa 30 ngày kể từ ngày ký

– Trường hợp, người có thẻ BHYT mắc phải các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp quy định thì giấy chuyển tuyến sẽ có giá trị sử dụng là 12 tháng bắt đầu kể từ ngày cấp.

Lưu ý: Nếu thời gian chuyển tuyến chuyển tiếp qua 02 năm thì người bệnh phải thông báo với cơ sở KCB, trừ đối tượng là người hưu trí.

5. Bỏ quy định “trước khi chuyển tuyến, người bệnh được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến”

6. Để được thanh toán BHXH, BHYT chỉ cần nộp giấy đề nghị thanh toán

– Không cần phải nộp thêm giấy ra viện, bản chính các chứng từ hợp lệ, các chứng từ có liên quan và các thủ tục, giấy tờ khác.

7. Áp dụng 12 biểu mẫu mới trong BHXH, BHYT

– Bắt đầu kể từ ngày 01/6/2017, sẽ áp dụng một số biểu mẫu mới biểu mẫu mới, cụ thể:

+ Phụ lục 1: Biên bản giám định y khoa

+ Phụ lục 2: Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động

+ Phụ lục 3: Giấy chứng nhận thương tích

+ Phụ lục 4: Giấy ra viện

+ Phụ lục 5: Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án

+ Phụ lục 6: Giấy đề nghị giám định

+ Phụ lục 7: Giấy giới thiệu khám giám định do vượt khả năng chuyên môn

+ Phụ lục 8: Phiếu tiếp nhận hồ sơ

+ Phụ lục 9: Giấy chứng sinh

+ Phụ lục 10:  Giấy chứng nhận nghỉ việc để dưỡng thai

+ Phụ lục 11: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

+ Phụ lục 12: Danh sách đăng ký chữ ký của người hành nghề

Lưu ý: Các mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy ra viện, giấy chứng sinh đã phát hành trước ngày Thông tư này ban hành vẫn được tiếp tục áp dụng cho đến hết ngày 31/12/2017

8. Thêm trường hợp được hưởng BHXH một lần 

– Dạnh mục các bệnh được hưởng BHXH một lần bao gồm:

+ Ung thư

+ Bại liệt

+ Xơ gan cổ chướng

+ Phong

+ Lao nặng

+ Nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS

+ Các bệnh mà có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có khả năng hồi phục

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons