Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thay đổi về tiền lương tính đóng BHXH bắt đầu từ ngày 01/01/2018

Bắt đầu kể từ ngày 01/01/2018 áp dụng nhiều quy định mới về chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), tiêu biểu là về mức tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Theo đó, tiền lương tháng phải đóng BHXH bắt buộc gồm những khoản như sau:

»Xem thêm: 10 khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc từ năm 2018

thay-doi-ve-tien-luong-tinh-dong-bhxh-bat-dau-tu-ngay-01-01-2018

− Mức lương

− Phụ cấp lương

− Các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Quy định này được hướng dẫn chi tiết tại Điều 17 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH 2014 về BHXH bắt buộc.

Nếu tiền lương tháng theo quy định nêu trên cao hơn 20 lần mức lương cơ sở (26 triệu đồng) thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở (26 triệu đồng).

Ngoài ra tại Luật BHXH 2014 còn nhiều quy định khác đáng chú ý.

»Mời bạn đọc tham khảo: File Excel tính tiền đóng BHXH áp dụng từ tháng 01/2018

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons