Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thời hạn kê khai hoá đơn GTGT đầu vào

Thoi han ke khai hoa đon GTGT đau vao

Theo khoản 8 điều 14 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ tài chính quy định:

– Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó mà không phân biệt đã xuất dùng hay còn để kho.

– Nếu doanh nghiệp phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai và khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

– Căn cứ vào những chứng từ, hoá đơn GTGT đầu vào thì được kê khai bổ sung vô thời hạn nhưng phải trước khi cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra thuế.

– Người nộp thuế phát hiện chứng từ, hoá đơn của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai và khấu trừ bổ sung:

+ Đối với hoá đơn đầu vào (người mua): Thời điểm phát hiện hoá đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế thời điểm phát hiện hoá đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

+ Đối với hoá đơn đầu ra (người bán): Thời điểm phát hiện hoá đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát sinh hoá đơn đó.

– Chú ý:

+ Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế thì chỉ được khấu trừ thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ kỳ đầu tiên kê khai và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

+ Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ chuyển sang nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì sẽ tính thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gia nộp thuế theo phương pháp khấu trừ mà chưa khấu trừ hết vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trừ (-) số thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế.

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại Hà Nội

Khóa học thực tập Kế Toán Thuế thực tế tại Hà Nội

Khóa học tập sự Kế Toán Thuế thực tế tại Hà Nội

Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào Tạo Kế Toán NEWVISION

Adress: Số 9 Ngách 6A – Ngõ 6 – Phạm văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội .

Phone: (04)6682.7986/6682.8986

Email: hanoi@newvisionlaw.com.vn.

Hotline: 0918 368 772/0985 928 544 – Mr.Nguyễn Văn Tuấn

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons