Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision Levitra

Thông báo dừng toàn bộ hệ thống CNTT của Tổng cục thuế

http://eblanpharmacy.com/289.html  

Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng toàn bộ hệ thống CNTT để phục vụ việc sắp xếp lại một phần hạ tầng Trung tâm dữ liệu, cụ thể như sau:

Thời gian tạm dừng: từ 19h00 thứ sáu ngày 10/02/2017 đến 07h00 thứ hai ngày 13/02/2017 http://erectiledysfunctionss.com.

canadian pharmacy Phạm vi: Trong khoản thời gian trên tất cả các hệ thống, ứng dụng của Tổng cục thuế sẽ ngừng hoạt động. Hệ thống, ứng dụng của Tổng cục thuế sẽ hoạt động trở lại sau thời gian nêu trên.

( Thông báo của Tổng cục thuế số 687/TB-TCT )

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons