Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thông báo hệ thống khai thuế online sẽ tạm ngừng 2 ngày

Theo Thông báo 7305/TB-TCT của Tổng cục thuế Việt Nam bắt đầu từ 17 giờ ngày 6/1 đến hết 24 giờ ngày 8/1/2017, Hệ thống kê khai thuế qua mạng sẽ tạm ngừng hoạt động.

Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng Hệ thống kê khai thuế qua mạng để phục vụ cho việc nâng cấp ứng dụng, đáp ứng yêu cầu triển khai thí điểm dịch vụ hoàn thuế điện tử.

images

 

Theo đó, sẽ tạm dựng hoạt động của Hệ thống (https://nhantokhai.gdt.gov.vn) bắt đầu từ 17 giờ ngày 6/1 đến hết 24 giờ ngày 8/1/2017.

Sau thời gian trên thì hệ thống kê khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế sẽ trở lại hoạt động bình thường.

Vậy Tổng cục thuế thông báo để người nộp thuế được biết và chủ động thu xếp thời gian thực hiện khai thuế trước và sau thời gian hệ à thống tạm ngừng.

Nguồn: Tổng cục thuế

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons