Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thông tin thuế môn bài

thông tin thuế môn bài

Thuế môn bài là loại thuế trục thu đánh vào các hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp . Đây được xem như một loại thuế đóng dấu sự mở đầu của một địa điểm kinh doanh

1 Thuế môn bài với hộ kinh doanh cá thể

Theo nghị định 75/2002/NĐ-CP của Chính phủ : Hộ kinh doanh nộp thuế môn bài theo 6 mức :

Đv : Đồng

Bậc thuế Thu nhập một tháng Mức thuế cả năm
1 Trên 1.500.000 1.000.000
2 Trên 1.000.000 đến 1.500000    750.000
3 Trên 750.000 đến 1.000000    500.000
4 Trên 500.000 đến 750.000    300.000
5 Trên 300.000 đến 500.000    100.000
6 Bằng hoặc thấp hơn 300.000     50.000

 

Theo định nghĩa tại điều 49 NĐ 43 Hộ kinh doanh cá thể cũng là một loại hình doanh nghiệp và vẫn được pháp luật công nhận và bảo vệ nhưng phạm vi kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể chỉ nhỏ hẹp trong huyện, quận. Số lượng lao động không quá 10 người và khi thay đổi quy mô Kinh Doanh ví dụ có trên 10 lao động thì phải đăng ký để thành lập doanh nghiệp. Tất cả các nhân đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại UBND cấp Quận,

Một số đặc điểm của Hộ Kinh Doanh Cá Thể

– Không tư cách pháp nhân và không con dấu riêng

– Đăng ký hộ kinh doanh cá thể có thể là Cá nhân hoặc hộ Gia Đình

– Hộ Cá Thể chỉ được phép kinh doanh trong một địa điểm

– Được phép sử dụng  >= 10 lao động

  1. Bậc thuế môn bài đối với doanh nghiệp

Theo thông tư 42/2003/TT-BTC  : Tổ chức kinh tế nộp thuế môn bài  căn cứ vào vốn đăng ký trong giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu :

Đv: Đồng

Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế môn bài cả năm
1 Trên 10 tỷ 3.000.000
2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000
3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000
4 Dưới 2 tỷ 1.000.000

 

  1. Thời gian nộp thuế môn bài :

-Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế môn bài ngay tháng đầu của năm dương lịch

-Cơ sở mới kinh doanh nộp thuế môn bài ngay trong tháng đầu tiên được cấp đăng ký thuế và mã số thuế

  1. Chú ý :

– DN thành lập 6 tháng đầu năm : Mức nộp là cả năm

Doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối năm : Nộp thuế môn bài ½ năm

– Các doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh, trực thuộc Trung ương các Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành nộp thuế Môn bài theo mức thống nhất 2.000.000 đồng/năm.

– Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc  thu thuế môn bài theo mức 1.000.000đ/ năm

– Các văn phòng đại diện , vp giao dịch được thực hiện giao dịch không có hoạt động thu chi tiền thì không cần nộp thuế môn bài

 

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons