Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thông tư mới sửa đổi,bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Công ty dịch vụ kế toán Newvision xin chia sẻ tới bạn đọc Thông tư 176/2016/TT-BTC mới nhất đối với việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Bộ Tài Chính ban hành  ngày 31/10/2016.

Thôn g tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC có nội dung xoay quanh việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

hoadon2

Điểm đáng chú ý nhất của Thông tư 176/2016/TT-BTC là bãi bỏ mức phạt 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định .

Thông tư này cũng bổ sung một số trường hợp bị xử phạt vi phạm về hóa đơn như sau:

1. Phạt hành chính từ 500.000 đồng tới 1.500.000 đối với một trong các hành vi sau:

-Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan Thuế nhưng lại chưa đến thời hạn sử dụng(5 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành háo đơn).

-Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan quản lý Thuế và nộp bảng kê khai hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan Thuế nơi  chuyển đến khi DN thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp muộn 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

2. Phạt hành chính từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng với một trong những hành vi sau:

-Lập thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung theo quy định của cơ quan Thuế và đã bị Cơ quan Thuế phát hiện và gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân được biết để chính sửa nhưng cá nhân, tổ chức không điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho khách hàng.

-Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo quy định của cơ quan Thuế.

-Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa điểm kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa điểm mới.

Và một số trường hợp khác không bị phạt tiền về mất, cháy, hỏng hóa đơn, một số quy định khác về việc xử phạt hóa đơn.

Thôn g tư 176/2016/TT-BTC chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.

Các quy định khác về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn không hướng dẫn tại Thông tư 176/2016/TT-BTC sẽ được thực hiện theo quy định của bộ Luật xử lý vi phạm hành chính tại Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 do Bộ Tài Chính ban hành.

Trên đây, chúng tôi chỉ nêu ra những điểm đáng chú ý và quan trọng của Thôn g tư 176/2016/TT-BTC để tìm hiểu chi tiết hơn các bạn vui lòng DOWLOAD thông tư :

Tải Thông tư: 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons