Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thủ tục đăng ký tham gia BHXH – BHYT – BHTN

Thủ tục đăng ký tham gia BHXH – BHYT – BHTN

Từ ngày 1/12/2015 theo quyết định 95/QĐ-BHXH quy định về việc làm thủ tục đăng ký tham gia BHXH – BHYYT – BHTN bắt buộc cho nhân viên. Công ty chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể các thủ tục đăng ký tham gia.

1. Thủ tục tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN lần đầu, chuyển địa điểm.

Hồ sơ tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị chuyển địa bàn tỉnh, thành phố khác đến, gồm:

– Người lao động: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN mẫu số TK1-TS.

– Đơn vị sử dụng lao động:

+ Tờ khai thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT mẫu TK3-TS.

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT mẫu số D02-TS.

– Nơi nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH hoặc qua mạng. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao đọng hoăc hợp đồng làm việc, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ theo quy định.

Chú ý: Người lao động có đồng thời từ 2 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì mức đóng BHXH, BHTN theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

2. Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng.

Khi số lượng người lao động thay đổi (tăng hoặc giảm) hoặc thay đổi về mức lương đóng thì cần làm hồ sơ gồm:

– Người lao động:

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham giá BHXH, BHYT, BHTN mẫu số TK1-TS.

– Đơn vị sử dụng lao động:

+ Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN mẫu số D02-TS.

+ Nếu có thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị thì cần Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT mẫu số TK3-TS.

– Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

3. Hồ sơ cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT và điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

– Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH, cần:

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT mẫu số TK1-TS.

+ Sổ BHXH đã cấp.

+ Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

– Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, cần:

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT mẫu số TK1-TS.

+ Sổ BHXH.

+ Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh.

+ Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

– Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch.

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT mẫu số TK1-

TS.

+ Sổ BHXH.

+ Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh.

+ Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

– Cấp lại, đổi thẻ BHYT, cần:

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT mẫu số TK1-TS.

+ Thẻ BHYT nếu hỏng hoặc thay đổi thông tin.

+ Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ cấp lại, đổi thẻ BHYT.

+ Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

4. Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN.

Hàng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng theo phương thức đóng của đơn vị, đơn vị trích từ tiền lương của người lao động theo mức quy định để chuyển đóng vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.

Xem thêm

Khóa học cho người đã biết về kế toán

Khóa học Kế Toán Thuế thực hành thực tế tại Hà Nội

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại Hà Nội

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons