Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu

Thủ tục in hóa đơn

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu

Sau khi doanh nghiệp hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp, thì công ty cần có hóa

đơn để bán hàng, lưu thông cung cấp hàng hóa, dịch vụ vì vậy công ty cần tiến hành làm

Theo điều 8 thông tư 39/2014/TT-BTC quy định hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn lần

Trình tự đặt in hóa đơn lần đầu:

 Doanh nghiệp liên hệ với nhà in và cung cấp những thông tin cần thiết để đặt in hóa

– Liên hệ với nhà in (nhà in phải là doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh còn hiệu lực

và có giấy phép hoạt động ngành in).

– Doanh nghiệp và nhà in trao đổi về mẫu hóa đơn, mẫu số, ký hiệu, số lượng hóa đơn,

– Sau khi chi cục thuế đồng ý cho đặt in, doanh nghiệp liên hệ với nhà in để ký hợp

 Các giấy tờ cần chuẩn bị để đặt in:

– Giấy đăng ký kinh doanh (Bản sao công chứng).

– Giấy giới thiệu của công ty (Ghi tên người được cử đi đặt hóa đơn).

– Chứng minh thư photo của giám đốc công ty.

– Chứng minh thư của người đặt in hóa đơn.

 Doanh nghiệp liên hệ với nhà in làm hợp đồng in bao nhiêu quyển hóa đơn.

 Sau thời gian hẹn in hóa đơn xong trên hợp đồng, doanh nghiệp cử người đến lấy hóa

đơn (Chú ý: cần phải kiểm tra rõ nội dung trên hóa đơn đã đúng chưa, mỗi hóa đơn đã

 Sau khi nhận hóa đơn,, hai bên làm biên bản bàn giao hóa đơn và tiến hành thanh lý

 Doanh nghiệp mang hóa đơn về phải thông báo phát hành hóa đơn gửi cơ quan thuế

trước khi viết hóa đơn.

Xem thêm:

Kế toán thuế là gì

Kế toán cơ hội và thăng tiến

Hành trang để bước vào con đường kế toán 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons