Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thủ tục và hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016

 Công ty dịch vụ kế toán Newvision xin cập nhật các thủ tục và hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 được áp dụng đối với các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

1. Đối tượng phải quyết toán thuế

– Có số thuế nộp thừa yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế.

– Có số thuế phải nộp thêm.

2. Hồ sơ khai thuế bao gồm:

– Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1BK-QTT-TNCN , nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì Mẫu theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

– Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm và số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có)_Bản chụp. Cá nhân phải cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về độ chính xác của thông tin trong bản chụp đó.

– Các chứng từ , hóa đơn chứng minh được khoản đóng góp đó được đóng vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo và quỹ khuyến học (nếu có)_Bản chụp.

– Trường hợp mà cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế hay Đại sứ quán và Lãnh sự quán hoặc nhận từ nước ngoài thì bắt buộc phải có tài liệu chứng minh về số tiền của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài đã trả cho mình.

3. Nơi nộp hồ sơ (tại thời điểm quyết toán thuế)

 3.1 Cơ quan thuế (Cục thuế hoặc Chi cục thuế trực tiếp quản lý tổ chức chi trả thu nhập)

– Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức hay cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế mà đang trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

– Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng đó nếu có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

3.2 Cục thuế

– Cá nhân mà nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán.

– Cá nhân có thu nhập từ các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.

3.3 Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú)

– Trường hợp mà cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức hay cá nhân trả thu nhập nào.

– Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%.

– Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào.

– Cá nhân có thay đổi nơi làm việc tại tổ chức, cá nhân mà trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

– Trường hợp mà cá nhân cư trú tại nhiều địa điểm thì sẽ được lựa chọn một nơi để quyết toán thuế

4. Hạn nộp hồ sơ

– Hạn chót cuối cùng nộp hồ sơ là ngày 31/3/2017

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons