Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thực hiện thí điểm thanh, kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử

Trong thời gian qua thì công tác thanh tra, kiểm tra thuế là một trong những vấn đề được ngành Thuế quan tâm đặc biệt. Nó góp phần chống thất thu ngân sách của nhà nước (NSNN), đảm bảo sự công bằng đối với người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

anh minh hoa

Để việc thanh tra, kiểm tra thuế được nhanh chóng và tiện lợi cho doanh nghiệp cũng như cơ quan thuế,  rút ngắn được thời gian cũng như việc đi lại đồng thời tăng tính chống thất thu hiệu quả. Chính vì thế Tổng cục thuế đang tiến hành áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác thanh, kiểm tra thuế và từng bước hiện đại hóa về công tác quản lý thuế.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, đến 28/4, toàn ngành Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 13.890 doanh nghiệp, đạt 13,66% kế hoạch (kế hoạch năm 2017 là 101.706 doanh nghiệp), bằng 113,97% so với cùng kỳ năm 2016. Số thu tăng qua thanh, kiểm tra hơn 5.166 tỷ đồng, bằng 175,92% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: truy thu 4.248 tỷ đồng; truy hoàn 31,1 tỷ đồng; phạt 817 tỷ đồng; tăng thu qua kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế 69,22 tỷ đồng.

Trong quý I/2017, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 25 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Qua đó các đơn vị đã truy thu, truy hoàn và phạt 150,5 tỷ đồng, giảm lỗ 180 tỷ đồng, giảm khấu trừ 0,02 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 139 tỷ đồng. Riêng thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 67,6 tỷ đồng, giảm lỗ 65 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 464,62 tỷ đồng.

Đồng thời, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số là 1.064 quyết định hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Trong đó, quyết định hoàn phát sinh năm 2017 đã thanh tra, kiểm tra là 92 quyết định, quyết định hoàn phát sinh trước năm 2017 là 972 quyết định. Tổng số tiền phải thu hồi hoàn, truy hoàn và xử lý vi phạm hành chính số tiền 42,4 tỷ đồng. Tổng số tiền đã nộp NSNN hơn 11,6 tỷ đồng.

Việc thí điểm thanh tra, kiểm tra bằng phương thức điện tử bằng việc kiểm tra các thông tin về doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu, cơ quan thuế có thể biết được tình hình của doanh nghiệp: tình hình sản xuất, kinh doanh, việc thực hiện nghĩa vụ thuế như thế nào… Với việc phân tích các dữ liệu này, nếu doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về thuế thì cơ quan thuế sẽ gửi thư ngỏ đề nghị doanh nghiệp đó kiểm tra, rà soát và khai thuế lại theo đúng với tình hình thực tế. Nếu doanh nghiệp không thực hiện việc khai báo lại, cơ quan thuế sẽ tiến hành thanh, kiểm tra theo đúng quy định.

⇒ Như vậy thì việc đưa ứng dụng CNTT áp dụng vào công tác thanh tra, kiểm tra thuế là một bước tiếp theo trong việc điện tử hóa các quy trình thủ tục thuế, hiện đại hóa đối với ngành Thuế giai đoạn tới, cũng như đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 19 của Chính phủ về tiếp tục giảm giờ nộp thuế xuống còn 110 giờ/năm vào năm 2020.

Nguồn: Tổng cục thuế

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons