Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thuế gtgt đối với mua máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp

Bộ Tài Chính ban hành Công văn 8802/BTC-TCHQ ngày 28/06/2016 về thuế GTGT đối với máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp trong trường hợp mua máy móc trước ngày 29/01/2016.

Vậy công ty kế toán Newvision đã tổng hợp và trích ra ngắn gọn như sau:

– Đối với các trường hợp của doanh nghiệp đã kê khai, tính và nộp thuế GTGT; kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các máy móc, thiết bị đã được hướng dẫn tại Công văn số 1677/BTC-TCT  bắt đầu từ ngày 01/01/2015 đến ngày 29/1/2016 thì không điều chỉnh lại.

– Trong trường hợp mà doanh nghiệp nhập khẩu hoặc mua máy móc và thiết bị chuyên dùng khác để phục vụ cho công việc sản xuất nông nghiệp trước ngày 29/1/2016 đã kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc đã trả thuế GTGT khi mua hàng, bán ra bắt đầu từ ngày 29/1/2016 thì:

  • Doanh nghiệp lập hóa đơn ghi hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT
  • Được kê khai và bù trừ số thuế GTGT đầu vào ở trong khâu nhập khẩu với số thuế GTGT đầu ra phải nộp của các hàng hóa, dịch vụ khác thay vì hoàn trả trực tiếp từ ngân sách nhà nước.

Mời các bạn xem chi tiết và download Công văn 8802/BTC-TCHQ dưới đây:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons