Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thuế, phí, lệ phí sẽ không tăng trong năm 2017

Trong phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 08/2017, tại Nghị quyết 84/NQ-CP được ban hành vào ngày 06/9/2017 thì Chính phủ đã yêu cầu Bộ tài chính phối hợp với các ban Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số yêu cầu sau đây:

thue-phi-le-phi-se-khong-tang-trong-nam-2017

– Để tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho việc phát triển sản xuất, kinh doanh thì thuế, phí, lệ phí sẽ không tăng trong năm 2017.

– Tập trung chỉ đạo hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, triệt để tiết kiệm chi, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính – ngân sách.

– Rà soát giảm phí liên quan đến doanh nghiệp; đánh giá tác động của đề xuất tăng thuế GTGT.

– Kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu, nhất là các hoạt động nhập khẩu tiểu ngạch, hoạt động tạm nhập tái xuất các mặt hàng nông sản.

– Xử lý nghiêm đối với các vi phạm, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong thực hiện các dự án BOT.

– Rà soát, sửa đổi và bãi bỏ các thủ tục, điều kiện kinh doanh chuyên ngành không cần thiết, gây khó khăn cho doanh nghiệp, chuyển mạnh cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm.

Xem chi tiết Nghị quyết 84/NQ-CP :

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons