Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thuế TNCN với người nước ngoài vừa có lương tại việt nam, vừa có lương tại nước ngoài

Bộ tài chính đã quy định về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài vừa có lương tại Việt Nam, vừa có lương tại nước ngoài tại Điều 1 , Khoản 4 Điều 7, Điểm a.2 Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

hình ảnh lớn 0d1zjl13z4

Công ty Newvision đã tổng hợp dựa theo thông tư trên như sau:

– Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ nước ngoài thì thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.

– Trường hợp cá nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nhận một phần thu nhập tại Việt Nam và một phần thu nhập từ nước ngoài thì tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNCN đối với phần thu nhập được nhận tại Việt Nam, còn phần thu nhập ở nước ngoài thì cá nhân phải trực tiếp kê khai nộp thuế TNCN.

– Trường hợp cá nhân người nước ngoài nêu trên nhận thu nhập không bao gồm thuế thì phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản trả thay Các khoản giảm trừ

– Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện chính sách cân bằng thuế có khấu trừ thuế giả định trước khi trả thu nhập cho người lao động và nộp thay thuế TNCN theo thực tế phát sinh cho người lao động thì thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế không gồm tiền thuế giả định đã khấu trừ.

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons