Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Tổ chức, doanh nghiệp được mua hóa đơn ngay trong ngày

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 1966/TCT-CS vào ngày 15/5/2017 hướng dẫn về việc thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của chính phủ về giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

                              Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, để cắt giảm thời gian cho doanh nghiệp, thực hiện đúng cải cách thủ tục hành chính và tinh thần của Nghị quyết 19-2017/NQ-CP  về thủ tục mua hóa đơn thì Tổng cục thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các bộ phận, đơn vị trong Cục thuế phải thực hiện bán hóa đơn trong ngày cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định.

Chi tiết Công văn số 1966/TCT-CS:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons