Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Tổng hợp danh mục văn bản pháp luật dành cho dân kế toán

Công ty dịch vụ kế toán Newvision xin gửi tới các bạn file tổng hợp danh mục văn bản pháp luật dành cho dân kế toán. Nếu bạn chưa tìm hiểu hoặc biết qua những danh mục này thì đừng thắc mắc tại sao mình không phải là một kế toán giỏi.

anhphuong

File tổng hợp gồm gồm các văn bản luật thuộc các mục chính sau:

1. Kế toán: Luật kế toán, chuẩn mực và chế độ kế toán

2. Thuế: Thuế TNCN, Thuế TNDN, Thuế GTGT, Thuế Môn bài và Thuế nhà thầu.

3. Vi phạm hành chính: Hóa đơn, Thuế, Kế toán.

4. Các văn bản khác : Hóa đơn, BHYT, BHXH, Thanh toán, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, giao dịch điện tử…

Các bạn dowload FILE theo đường dẫn phía dưới :

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons