Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Tổng hợp một số hướng dẫn về hóa đơn

Tổng cục thuế thành phố Hà Nội đã rà soát, tổng hợp một số  công văn hướng dẫn về hoá đơn và thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện đúng các chính sách pháp luật thuế đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý và sử dụng hoá đơn. Cụ thể như sau:

Ảnh minh hoa

                                                                            Ảnh minh họa

1. Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Ngày 13/03/2017, Tổng cục Thuế có Công văn số 819/TCT-DNL 820/TCT-DNL hướng dẫn về việc thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT). Theo đó:

− Về chữ ký người mua trên HĐĐT:  trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa công ty với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu, hồ sơ chứng từ khác,… thì Công ty lập HĐĐT cho người mua theo quy định và trên HĐĐT không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

− Về việc lập HĐĐT có số dòng nhiều hơn một trang: Trường hợp chuyển đổi HĐĐT ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì Công ty thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn. Cụ thể xem tại đây Hướng dẫn về hóa đơn điện tử 2017

2. Sử dụng HĐĐT đối với các dịch vụ tiện ích phục vụ khách hàng sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng

Ngày 03/04/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 1231/TCT-DNL hướng dẫn thực hiện HĐĐT đối với hoạt động thu phí tự động không dừng. Theo đó, thông qua báo cáo của các đơn vị vận hành dự án thu phí tự động không dừng sẽ có phát sinh các trường hợp như sau:.

− Trường hợp 1: doanh nghiệp thuê xe của cá nhân hoặc tổ chức, doanh nghiệp khác để sử dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh và trong thời gian thuê xe của doanh nghiệp đi thuê phải thanh toán khoản phí khi qua các trạm thu phí tự động không dừng mà cá nhân hoặc doanh nghiệp chủ sở hữu xe đứng tên đăng ký tài khoản giao thông.

− Trường hợp 2: doanh nghiệp giao xe thuộc sở hữu của doanh nghiệp cho cá nhân trong doanh nghiệp quản lý sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà cá nhân sử dụng xe đứng tên đăng ký tài khoản giao thông.

⇒ Đối với các trường hợp được nêu trên nếu doanh nghiệp có đầy đủ các tài liệu chứng minh việc uỷ quyền cho cá nhân sử dụng xe để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, hoặc việc doanh nghiệp thuê xe của cá nhân , tổ chức hoặc doanh nghiệp khác để sử dụng cho hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp được sử dụng HĐĐT mà đơn vị dịch vụ thu phí BOO đã xuất cho cá nhân, doanh nghiệp đứng tên chủ tài khoản giao thông của xe để hạch toán chi phí và kê khai thuế theo quy định. Và doanh nghiệp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu kê khai.

Xem chi tiết Công văn số 1231/TCT-DNL:

3. Lập hóa đơn GTGT đối với quà tặng hội nghị khách hàng

Ngày 05/04/2017, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1284/TCT-DNL về xuất hóa đơn GTGT đối với quà tặng hội nghị khách hàng. Theo đó, trường hợp Công ty tổ chức hội nghị khách hàng và tặng quà lưu niệm cho khách, việc tổ chức hội nghị của Công ty có chương trình, kế hoạch và danh sách khách mời cụ thể thì khi kết thúc hội nghị, Công ty được lập một hóa đơn GTGT tổng giá trị quà tặng cho khách hàng, trên hóa đơn nêu rõ quà tặng hội nghị khách hàng.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về thuế hoá đơn, Cục Thuế TP Hà Nội thông tin để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế và nhân dân biết, thực hiện đúng quy định nhằm tạo sự đồng thuận cao trong thực thi chính sách pháp luật thuế.

Xem chi tiết Công văn số 1284/TCT-DNL:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons