Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Tổng hợp những phím tắt trong MS Word hỗ trợ kế toán viên

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin ,việc quản lý các thiết bị phần cứng và tài nguyên phần mềm ngày càng được xem trọng,đòi hỏi chúng ta phải xử lý công việc một cách nhanh chóng và chính xác nhất.Sự ra đời của Microsoft Word đã hợ trợ chúng ta rất nhiều trong công tác quản lý và việc sử dụng các phím tắt trong Word giúp nâng cao hiệu suất công việc lên một cách đáng kể.

 

1.Các phím tắt trong Word để chỉnh sửa,tạo mới,lưu văn bản

 

Phím tắtCông dụng
Ctrl + N Tạo 1 file mới
Ctrl + O Mở một file tài liệu đã có
Ctrl + S Lưu file
Ctrl + C Coppy văn bản
Ctrl + X Cắt một nội dung đã chọn
Ctrl + V Dán một nội dung văn bản đã coppy
Ctrl + F Mở hộp thoại tìm kiếm
Ctrl + H Mở một hộp thoại thay thế
Ctrl + P Mở hộp thoại in ẩn
Ctrl + Z Trả lại hiện trạng văn bản trước khi thực hiện thay đổi cuối cùng
Ctrl + Y Trả lại hiện trạng văn bản trước khi Ctrl + Z
Ctrl + F4, Ctrl + W, Alt + F4 Thoát MS Word

2.Các phím tắt thao tác với một đối tượng hoặc chọn văn bản

 

Phím tắtNội dung
Shift + --> Chọn ký tự ngay sau
Shift + <-- Chọn ký tự ngay trước
Ctrl + Shift + --> Chọn một từ ngay sau
Ctrl + Shift + <-- Chọn một từ ngay trước
Shift + ¬ Chọn hàng phía trên
Shift + ¯ Chọn hàng phía dưới
Ctrl + A Chọn tất cả
Backspace (¬) Xóa ký tự phía trước
Delete Xóa ký tự đã chọn hoặc ký tự sau trỏ chuột
Ctrl + Backspace (¬) Xóa từ phía trước trước
Ctrl + Delete Xóa từ phía sau
Ctrl + Mũi tên Di chuyển qua lại giữa các ký tự
Ctrl + Home Con trỏ chuột chỉ về đầu văn bản
Ctrl + End Con chỏ chuột chỉ về cuối văn bản
Ctrl + Shift + Home Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản
Ctrl + Shift + End Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản
Ctrl + B Định dạng chữ in đậm
Ctrl + D Mở hộp thư thoai định dạng font chữ
Ctrl + I Định dạng chữ in nghiêng
Ctrl + U Định dạng chữ gạch chân
Ctrl + E Canh giữa văn bản
Ctrl + J Canh đều 2 bên văn bản
Ctrl + L Canh lề trái văn bản
Ctrl + R Canh lề phải văn bản
Ctrl + M Thụt đầu dòng văn bản
Ctrl + Shift + M Xóa thụt đầu dòng văn bản
Ctrl + T Thụt đầu dòng từ dòng 2 trở đi
Ctrl + Shift + T Xóa định dạng thụt đầu dòng từ dòng thứ 2 trở đi
Ctrl + Q Xóa canh lề văn bản

3.Các phím tắt thao tác với bảng biểu,hộp thoại và menu Toolbars

 

Phím tắtCông dụng
Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab Chọn giữa các thanh cụ và các thanh menu
Tab, Shift + Tab Chọn nút tiếp theo hoặc nút trước đó trên thanh công cụ menu
EnterThực hiện câu lệnh đang chọn
Shift + F10 Mở menu ngữ cảnh của đối tượng
Alt + Spacebar Mở menu hệ thống cửa sổ
Home, End Thực hiện chọn lệnh đầu hoặc cuối trong menu.
Shift + Tab Di chuyển đến vùng chọn phía trước
Ctrl + Tab Di chuyển đến thẻ tiếp theo trong hộp thư thoại
Alt + Ký tự gạch chân tự Chọn hoặc bỏ chọn mục đó
Alt + Mũi tên xuống Hiển thị danh sách của danh sách số
Shift + Tab Di chuyển tới và chọn nội dung ô liền kế trước đó
Nhấn giữ phím Shift + các phím mũi tên Chọn nội dung ô
Ctrl + Shift + F8 + Các phím mũi tên Mở rộng vùng chọn theo khối
Shift + F8 Giảm kích thước vùng đã chọn
Ctrl + 5 Chọn nội dung toàn bộ mảng
Alt + Home Trở về ô đầu tiên của dòng hiện
Alt + End Trở về ô cuối cùng của dòng
Alt + Page up Trở về ô đầu tiên của cột
Alt + Page down Trở về ô cuối cùng của cột
Mũi tên lên Lên trên một dòng
Mũi tên xuống Xuống dưới một dòng

 

Trên đây là bảng các phím tắt trong MS Word từ cơ bản tới nâng cao,trung tâm Newvision hi vọng sẽ giúp được các bạn trong quá trình học tập và làm việc.Trong thời gian tới trung tâm sẽ cố gắng update thêm các phím tắt mới nhất trên Word để bạn có thể hoàn thiện hơn.

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons