Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Tổng quan về các loại hóa đơn

 

1, Khái niệm về hóa đơn

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập ra, viết vào đó những thông tin hàng hóa, cung ứng dịch vụ hàng hóa theo qui định pháp luật

Tổng hợp các loại hóa đơn

2, Phân loại

a, Hóa đơn GTGT dành cho doanh nghiệp, tổ chức kê khai tính thuế theo phương pháp khấu trừ :

  • Cung ứng dịch vụ và bán hàng nội địa
  • Vận tải xuyên quốc gia
  • Xuất hàng hóa vào khu phi thuế quan và các trường hợp xuất khẩu
  • Xuất khâu, cung ứng các dịch vụ ra nước ngoài

Mẫu hóa đơn GTGT

b,  Hóa đơn bán hàng :

  • Cá nhân, tổ chức, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa dịch vụ nội địa, xuất vào vùng phi thuế quan và 1 số trường hợp như xuất khẩu ra nước ngoài.
  • Cá nhân, tổ chức trong khu vực phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Trên hóa đơn ghi rõ “ Cho cá nhân, tổ chức phi thuế quan”

Mẫu hóa đơn bán lẻ

c,  Hóa đơn khác :

  • Tem, vé, phiếu…..

d, phiếu thu vận chuyển hàng không, chứng từ vận tả cước quốc tế, chứng từ thu phí ngân hàng…..

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons