Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Tự học Kế Toán Thuế trực tuyến tại nhà

 

Kế toán thuế là mảng kiến thức vô cùng lớn, gồm nhiều nội dung bài hôm nay chúng tôi giới thiệu với các bạn cách tính thuế GTGT.

Tự học kế toán thuế tại nhà

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Đối tượng áp dụng:

Áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán thuế, hóa đơn, chứng từ, theo quy định của pháp luật về kế toán thuế, hóa đơn, chứng từ bao gồm:

– Cơ sở kinh doanh có doanh thu, thu nhập hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên (trừ hộ, cá nhân kinh doanh)

– Cơ sở kinh doanh có doanh thu, thu nhập 1 tỷ hàng năm, tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế (trừ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh), bao gồm:

+ Doanh nghiệp mới từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) theo phương pháp khấu trừ.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có đầu tư, mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, tổ chức nước ngoài, cá nhân ngoại quốc kinh doanh ở Việt Nam theo hình thức nhà thầu, hình thức nhà thầu phụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

+ Tổ chức kinh doanh khác hạch toán được thuế giá trị gia tăng(VAT) đầu vào, đầu ra.

Xác định được số thuế GTGT phải nộp :Số thuế GTGT

Trong đó:

Thuế GTGT đầu ra = Tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn

GTGT.

-Kê khai thuế GTGT

Kê khai thuế GTGT nghĩa là  kê khai các mục đích liên quan thuế GTGT, như đến 1 cơ quan kê khai thuế GTGT ở 1 nước. Cá nhân và pháp nhân đều có thể là đối tượng kê khai thuế GTGT. Các nước sử dụng thuế GTGT đã thiết lập các ngưỡng khác nhau để thu được thù lao của người bình thường / pháp luật đơn vị trong thời gian một năm (hoặc một khoảng thời gian khác nhau) mà là bắt buộc đăng ký thuế VAT.

Người bình thường / pháp nhân có đăng ký thuế VAT có nghĩa vụ thuế VAT tính toán trên một số hàng hóa / dịch vụ mà họ cung cấp và phải trả thuế VAT đặc biệt vào ngân sách nhà nước. Đăng ký thuế VAT người / đơn vị có quyền khấu trừ thuế VAT theo lập pháp quy định của các quốc gia cụ thể.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons