Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Từ ngày 01/01/2018 sẽ thêm khoản thu nhập tính đóng BHXH

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2018 trở đi ngoài mức lương, phụ cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì còn bao gồm :

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

 

– Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương được quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015:

” Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương “

Theo đó, các khoản thu nhập sau đây sẽ vẫn không phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

– Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động 2012, tiền thưởng sáng kiến.

– Tiền ăn giữa ca.

– Các khoản hỗ trợ như: xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ và tiền nuôi con nhỏ.

– Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, có người thân kết hôn, sinh nhật và trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons