Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Văn bản kế toán có hiệu lực từ năm 2017

Từ ngày 01/01/2017, nhiều văn bản nổi bật về kế toán bắt đầu có hiệu lực thi hành. Sau đây là điển hình mà công ty kế toán Newvision chia sẻ cho quý bạn đọc như sau:

♦ Quy định về trình tự kiểm tra chứng từ kế toán

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ quy định trình tự kiểm tra chứng từ kế toán như sau bao gồm:

– Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu và các yếu tố ghi chép trên chứng từ kế toán.

– Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã ghi trên chứng từ kế toán, đối chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu khác có liên quan.

584489_0
– Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán.

Trong khi kiểm tra chứng từ kế toán nếu phát hiện hành vi vi phạm chính sách, chế độ và các quy định về quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước thì phải từ chối thực hiện đồng thời báo ngay cho người quản lý điều hành doanh nghiệp biết để kịp thời xử lý.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons